2. Oset-Rynningeviken

Beskrivning av området

Efter Den Stora Sjösänkningen på 1880-talet, då Hjälmaren sänktes med 1,8 meter, blev Oset-Rynningeviken förfallet, igenväxande och bortglömt till ´Örebros baksida´. Här växte under 1900-talet i stället fram en oljehamn, ett militärt övningsområde, industriupplag och soptippar. Oset är sedan Erik Rosenbergs dagar välkänt i skådarkretsar. Läs gärna hans trevliga bok Oset och Kvismaren! Rynningeviken är en senare tillkomst, det invigdes som naturreservat 1995. Området är nu restaurerat både omsorgsfullt och med känsla. Här finns den centrala Vattenparken, dammar med biologisk mångfald, betade kullar och strandängar. Oset-Rynningeviken ligger mitt i ett stort flyttstråk genom mellansverige. Bästa skådartiderna är under and- och vadarflyttningen under april- maj och en bit in i juni. Även vadarsträcket under augusti är imponerande och kan ge många trevliga observationer.

Vägbeskrivning

En ny bro över Svartån beräknas vara klar 2009 och kommer att binda ihop de båda reservatsdelarna. Oset når Du bäst från Skebäcks Reningsverk på södra sidan av Svartån, nära mynningen eller från Hjälmarvägen mot St. Mellösa. Det är skyltat strax bortom industriområdet. Rynningeviken och Vattenparken når Du längs Svartåns norra kant, följ vägen förbi Universitetssjukhuset. Skaffa karta i Naturens Hus och gå ut på Rävgången och Strandpromenaden. Pers Hög når Du lättast från Bromsplan, kör österut längs Hjortstorpsvägen och förbi höghusen vid Majorsgatan. Följ skyltarna till Rävgången. Venastugan och Venakullarna i norra delen når Du antingen genom att fortsätta längs Hjortstorpsvägen och svänga åt höger eller från Munkatorps trafikplats och därifrån åka tillbaka mot Grenadjärstaden ca 1,3 km. Följ skyltarna till ´Rynningeviken. Naturreservat´. Parkera gärna vid första färisten och vandra upp till stugan.

Observationsplater

I Oset är Tvärvägen och den gamla soptippen Högen bra observationspunkter under alla årstider. Sök av betongrännan från Skebäcks Reningsverk också. Vid Erik Rosenbergs Stuga träffar Du nästan alltid på andra skådare som kan ge tips. I Rynningeviksdelen är en promenad från Vattenparken/Naturens Hus, som har mat- och kaffeservering, över Långa Bron och bort mot Rävgången/Strandpromenaden oftast mycket givande. Här har Du möjlighet se ett stort antal snatteränder under hösten. Från Pers Hög har Du förträfflig utsikt över de betade våtängarna på Rävgångsmaden. Kolla också av de norra delarna med betade kullar och vassbevuxna sänkor samt våtängen närmare sjön. Vid Venastugan pågår oftast ringmärkning på regnfria helger under aug-sept. Tveka inte att titta på fåglar på nära håll. Kanske får Du också tillfälle att hålla en fågel i handen.

Karaktärsarter

Vår

 
 

Under våren passerar många vadare och änder på genomsträck. Vattennivåerna, som kan regleras, är då högre än under sommaren och många arter rastar. Riktigt bra chans har man att se t.ex. skedänder och snatteränder, årtor och krickor men också en hel del nordliga vadare.

Sommar

Flera havsörnar vistas i området, ibland samtidigt, och fiskgjusar ryttlar ofta på span efter fisk. Den nattliga konserten består av småfläckig sumphöna, sjungande näktergalar, flod-, trast- och kärrsångare, rördrom och sträckläten från återflyttande vadare.

Höst

Höststräcket av arktiska vadare i augusti –september är påtagligt. Bland rastarna hittar vi t.ex. svart- och gluttsnäppa, små-och spovsnäppa, strandpipare och dvärgbeckasin. Småfågelsträcket västerut längs norra Hjälmarkanten är omfattande och vissa dagar passerar 1000-tals bo/bergfinkar, lärkor och trastar över Venastugan och Pers hög. Många tättingar rastar också, t.ex. noteras blåhake, trädlärka och rödstrupig piplärka ofta. Under hösten förekommer också ett stort rovfågelsträck över området med främst orm- och bivråk samt litet senare under hösten även blå kärrhök. Sent på hösten rastar ofta salskrake i området.

Vinter

När isarna ligger är fågelrikedomen uttunnad. Enstaka gråhägrar kan övervintra vid öppet vatten i Svartån liksom kungsfiskare och en och annan forsärla. Till matningsplatserna söker sig grå-och grönsiskor, domherrar, mesar och andra övervintrare.

Antalet häckande grå- och kanadagäss är stort. Bakgrundsljudet från skrattmåskolonierna, som kan uppgå till 1000 par, blandas med tofsvipans, enkelbeckasinens och rödbenans spel. Gråhakedopping, trastsångare och andra vasslevande tättingar, rördrom och brun kärrhök, kärr- och gräshoppssångare samt rosenfink kompletterar helhetsintrycket av en första rangens fågellokal. Pungmesen är den senast tillkomna av de häckande arterna, några få ses årligen.

Övernattning

Oset-Rynningeviken ligger på gångavstånd från Örebro centrum. Bara 1 km från Rävgången ligger STF´s vandrarhem i Grenadjärstaden (gamla regementsområdet) Tel. 019- 310256. Campingmöjligheter finns inom Gustavsviksområdet strax söder om centrum.

Övrigt

Den centrala Vattenparken är sevärd med tanke på att det var Örebro Stads oljehamn från 1940 till slutet av 1970. I Naturens Hus finns bildskärm där Du kan peka Dig fram till olika rubriker. Guidade turer kan Du boka genom Örebro kommun eller genom Naturens Hus på tel 019-189550. Efter restaureringen finns i Vattenparken en mycket intressant flora av torrängsväxter. Särskilt under maj-juli är området värt ett besök för den botaniskt intresserade. I dammarna kan man hitta grodor och salamandrar samt många andra vattendjur.

Länkar