Av kenthalttunen

-

15 april, 2019

Hjälp oss inventera en våtmark

Har du en våtmark i din närhet, eller en som du besöker då och då?
Då kan du göra en insats och bidra genom att göra en förenklad våtmarksinventering.
Din insats är viktigt. Tveka inte – välj en våtmark och genomför en förenklad inventering. Det tar inte lång stund och du gör en viktig insats.

I Närke finns ett stort antal mindre våtmarker och sedan något år tillbaka genomförs en förenklad inventering av några våtmarker i Närke.
Våra stora våtmarker i Närke: Kvismaren, Oset-Rynningeviken och Tysslingen täcks av andra projekt. Myrar ska inte inventeras. De övervakas också i andra projekt.
Den förenklade våtmarksinventeringen vill nå nya inventerare som vill ta sig an mindre, och mer okända våtmarker i vårt landskap.
Fåglar som ska räknas är lommar, doppingar, hägrar, skarvar, andfåglar, tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor och rovfåglar. Tättingar ska inte inventeras.
Sammanfattningsvis går det till så här:
* Inventera en (1) gång per sommar under perioden 10 – 25 maj
* Välj din egen våtmark
* Välj punktrutt, fågeltornsräkning eller inventeringsslinga
* Räkna alla individer under en tidsrymd du själv bestämmer
* Dokumentera det du gjort enligt anvisningar i formulären så att du själv eller någon annan kan fortsätta på samma sätt kommande år.

Det betyder alltså att till exempel ett besök vid ett inte alltför välbesökt fågeltorn är fullt tillräckligt för att man ska kunna vara med. Vill man hellre gå runt en liten våtmark och punkträkna eller räkna under hela slingan vid ett tillfälle är detta också fullt tillräckligt.

Ansvarig för denna förenklade våtmarksinventering i Närke är Kent Halttunen. Några mindre våtmarker är redan bokade. Hör av dig  innan du börjar så att inga våtmarker blir dubbelinventerade.

NOF och Svensk Fågeltaxering hoppas att många känner för den här metoden att övervaka svenska våtmarkers fågelfauna.

Du behövs i arbetet. Hör av dig.

Kent Halttunen
Närkes Ornitologiska Förening
070-216 11 30
kent.halttunen@tele2.se

 

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar