Av kenthalttunen

-

1 mars, 2019

Hjälp till att räkna örnar på lördag

Lördagen den 2 mars mellan klockan 10 och 12 pågår en örnräkningen runt Hjälmaren och Mälaren.
Örninventeringen organiseras av fältstationen Rördrommen och har pågått sedan 2004.
Det finns flera publika platser där man kan vara med och räkna örnar, eller bara se hur det går till.
I Närke kan du åka till Öby kulle i Kvismaren, Venastugan vid Rynningeviken eller Rånnesta vid Norra Tysslingen. Välkommen att delta.

Örnräkningen utförs av medlemmar i Naturskyddsföreningens kretsar och de ornitologiska klubbarna runt området. Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden i Sörmland administrerar räkningen. Där finns en utställning om havsörnarna vid Mälaren och Hjälmaren.

I vårt närområde räknas det örnar på följande platser:
* Venastugan, Rynningeviken
* Ässöbron
* Engelbrektsholmen
* Yxnäsa udde
* Finnhammaren, Biskopsvrak
* Öby kulle, Kvismaren
* Sjömosjön
* Rånnesta, Tysslingen
* Ärnäs udde, N Toften
* Arons udde, Ö Toften
* Norra Åsmossen

Lättast är det att ta sig till Öby kulle, Venastugan och Rånnesta. Men du är välkommen på alla platser.

Havsörnen var hotad

Havsörnstammens utveckling är ett exempel på vad man kan uträtta med engagerade ideella krafter. Vid en inventering 1940 noterades 40 häckande par i hela Sverige. Det var resultatet av bland annat jakt. Olika giftutsläpp (PCB, DDT, hormoslyr mm) i vattendragen gjorde att stammen höll sig på en låg nivå. Dessa gifter förbjöds på 1970-talet efter påtryckningar från miljörörelsen. Björn Helander startade i början av 1970-talet Projekt Havsörn inom Naturskyddsföreningens ram för att främja havsörnen. Det ledde till att havsörnstammen återhämtade sig. I dag finns cirka 800 par och fortsatt ökande antal havsörnar spridda över större delen av Sverige. Vid Mälaren finns minst 55 par och vid Hjälmaren uppskattningsvis minst 20 par. Havsörnen är en viktig miljöindikator, eftersom den i likhet med människan står högst upp i en näringskedja. Yrkesfiskarna bidrar till havsörnarnas vinteröverlevnad genom att lägga ut ”skräpfisk” på isen.

Nya hot

Hotet mot havsörnstammen utgörs i dag bland annat av brist på boträd, eftersom det moderna skogsbruket inte sparar ”rekryteringsträd”. Trafiken, främst tågtrafiken, skördar många offer bland både havs- och kungsörnarna när fåglarna går ner för att äta av tågdödat vilt och själva blir ihjälkörda av tågen. En underskattad dödsorsak är blyförgiftning från ammunition i bytesdjur och as samt slaktavfall efter jakt. Blyförgiftning förorsakar en långsam död hos fåglarna. Detta gäller även kungsörn. Det behövs ytterst små blymängder för att förgifta en havsörn.

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar