Styrelsen

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen, mejla: styrelsen@nofnet.se

Ordförande:
Ulf Jorner
Måbärsvägen 11
703 75 Örebro
070-661 66 55

ulf.jorner@gmail.com

Vice ordförande, Närkes Fågelvärld:
Ronnie Lindqvist
Skomakaregården Wadköping
702 15 Örebro
070-262 14 17
lindqvist_ronnie@hotmail.com

Kassör, utbildning och medlemsregister:
Åsa Bengtsson
Loggatan 13
702 28  Örebro
073-332 20 31
asa.bengtsson@orebro.se

Sekreterare och information:
Kent Halttunen
Nygård, N Folkavi
719 91 Vintrosa
070-2161130
kent.halttunen@tele2.se

Exkursioner:
Lars Johansson
Holländaregatan 22
702 86  ÖREBRO
070-558 99 06
lars.h.johansson@orebro.se

Försäljning, lotterier, fågelskydd:
Bengt Andersson
Idrottsvägen 5,
692 33 Kumla
070-693 33 65
styrbengt@hotmail.se

Inomhusmöten och ungdomsgruppen:
Anastasia Oliver
Sällinge 153,
718 91 Frövi
070-71 17 17
nof.anastasia@gmail.com

Resor:
Gunnar Bergeå
Hemmansvägen 58,
702 17  Örebro
073-314 94 64
gbsteglits@hotmail.com