Styrelsen 2019

Övre raden fr v: Bengt Andersson, Peter Karlehagen, Gunnar Bergeå, Kent Halttunen.
Sittande fr v: Ronnie Lindqvist, Maria Wanche, Sandra Tengelin och Anastasia Oliver.

 

Vid årsmötet valdes styrelse och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening.

 

Efter konstituering ser styrelsen ut på följande sätt:

Lars Johansson, ordförande

Ronnie Lindqvist, vice ordförande, Närkes Fågelvärld

Peter Karlehagen, kassör

Kent Halttunen, sekreterare

Anastasia Oliver, inomhusmöten

Bengt Andersson, fågelskydd

Gunnar Bergeå, resor
Sandra Tengelin, styrelseledamot

Maria Wanche, styrelseledamot

 

Revisorer

Hans Waern, revisor

Tord Larsson, revisor

Leif Haldorsson, revisorssuppleant
Frank Tholfsson, revisorssuppleant

 

Valberedning Ulf Jorner och Åsa Bengtsson