Osetkommittén

Osetkommittén är ett dialogforum för utveckling, skötsel och uppföljning av inventeringar inom naturreservatet Oset och Rynningeviken.
Örebro kommun har här möjlighet att informera om planerade aktiviteter, drift och investeringar och ta emot synpunkter och utvecklingsförslag från brukare av reservatet.

Osetkommittén sammanträder tre-fyra gånger per år och företräds av representanter från följande parter.
 

Örebro kommun:
Stadsbyggnad som är formell förvaltare, Vuxenutbildning och arbetsmarknad/ Praktikcentrum som är sammankallande och sköter det praktiska arbetet i området och Naturskolan.
 

Föreningarna:
Närkes Ornitologiska Förening, Ornitologiska klubben och Rynninge egnahemsförening.
 

NOF:s representant:
Thord Eriksson
thord.eriksson@live.se