Projekt pilgrimsfalk 2013

11 juli 2013
För åttonde året i rad finns det nu åter pilgrimsfalkar att titta på i Lekebergstrakten. Det är två honor och två hannar som finns på plats sedan en dryg vecka tillbaka. Falkarna, som har fötts upp på Nordens Ark i Bohuslän, kommer nu att matas och bevakas under sex veckor tills de ska klara sig på egen hand.
Onsdagen den 3 juli släpptes de fyra pilgrimpsfalkarna ut i det fria. Då hade de suttit i ett bur, en så kallad hack-box, i några dagar för att vänja sig vid den nya omgivningen.
Utsläppet gick bra, en av falkarna blev lite skrämd och tog till vingarna. Den flög hyggligt men missade inlandningen och hamnade på en elledningsstolpe intill. Där fanns några mycket aggressiva fiskmåsar som gjorde att falken inte fick någon lugn och ro – den tog till vingarna igen och försvann under några timmar. Men snart var den tillbaka igen bland de andra pilgrimsfalkarna.
Efter en dryg vecka ute i det fria flyger alla fyra falkarna bra. Under de här dagarna misstänker man att en av falkarna från förra årets kull har varit på besök. Vi ett tillfälle observerades nämligen fem falkar samtidigt.  Nu kommer årets kull att matas och bevakas under cirka sex veckor, sedan ska de klara sig på egen hand.
År 2006 påbörjades utsättning av pilgrimsfalk i Örebro län. Utsättningarna är en del av Svenska Naturskyddsföreningens räddningsprojekt för pilgrimsfalken i Sverige.
Ett tiotal medlemmar i Naturskyddsföreningarna i Örebro och Västernärke och Närkes Ornitologiska Förening samarbetar om utsättningarna. Regional huvudman är Naturskyddsföreningen i Örebro län. Ekonomiskt stöd till arbetet i Örebro län har lämnats av föreningen Hopajola och naturfotograf Jan-Peter Lahall.
För närvarande pågår utsättningar i Mellansverige (Västmanland och Närke), medan utsättningarna i övriga landet är avslutade. Syftet med utsättningarna i Mellansverige är att överbrygga gapet mellan den västsvenska och den norrländska populationen av pilgrimsfalk.
Falkungar föds upp på Nordens Ark i Bohuslän och kommer vid cirka 35 dagars ålder till Närke för utsättning. Ungarna får de första dagarna bo i en bur, en ”hack-box”, för att vänja sig vid de nya omgivningarna. Omkring 40 dagar gamla öppnas buren och de blir fria. Ungarna matas och bevakas intensivt i cirka sex veckor. Mot slutet av perioden matas de alltmer sällan. Efter de sex veckorna måste ungarna klara sig själva.
4 september 2013

Den märkta pilgrimsfalk som Torbjörn Arvidson lyckades fotografera I Kvismaren är med stor sannolikhet en av de falkar som blev utsatta tidigare i somras i Lekebergstrakten. Foto: Torbjörn Arvidson

Under tisdagen lyckades naturfotografen Torbjörn Arvidson fånga en ringmärkt pilgrimsfalk på bild.

Det visade sig vara en av de pilgrimsfalkar som fötts upp på Nordes Ark och som placerats ut i Fjugesta.
– Kul, annars är det svårt att få återfynd, säger Leif Bertilsson som varit med och placerat ut falkar i Fjugesta.
År 2006 påbörjades utsättning av pilgrimsfalk i Örebro län. Utsättningarna är en del av Svenska Naturskyddsföreningens räddningsprojekt för pilgrimsfalken i Sverige.
Ett tiotal medlemmar i Naturskyddsföreningarna i Örebro och Västernärke och Närkes Ornitologiska Förening samarbetar om utsättningarna.
Trots att ett stort antal pilgrimsfalkar har släppts ut är återfynden ganska få.
– Ja, det är ju ganska svårt att läsa av ringarna på en pilgrimsfalk, berättar Leif Bertilsson som varit med under alla år med projektet att sätta ut falkar i trakten av Lekeberg.
Onsdagen den 3 juli släpptes de fyra pilgrimsfalkarna ut i det fria vid årets utsläpp, det var två hannar och två honor. Falkarna, som har fötts upp på Nordens Ark i Bohuslän,  matades och bevakades under sex veckor tills de skulle klara sig på egen hand.
Under tisdagen kom ett glatt besked från naturfotografen Torbjörn Arvidson som varit i Kvismaren. Där hade han lyckats fånga en pilgrimsfalk på bild. Det visade sig vara en hanne som var märkt med blå ring YH på vänster ben. På höger ben har den en en individuell kod,  men det är med stor sannolikhet en av de pilgrimsfalkar som blev utsläppta i Fjugesta i början av juli.
– Kul att få se en av ”våra” falkar och den verkar klara sig bra, säger Leif Bertilsson.
Annars har det varit ganska få återfynd av de pilgrimsfalkar som blivit utsatta i Lekebergstrakten. Från första årets kull 2006 hittades en död senare på golfbanan i Mosjö.
Under 2011 rapporterades återfynd i Danmark och, och en Lekebergsfalk som gått till häckning i Hälsingland. Under 2012 observerades en pilgrimsfalk i Dalarna. Tidigare i år kunde man läsa av en av fjolårets falkar som var tillbaka till utsättningsplatsen. Och så det glädjande fyndet från Kvismaren under tisdagen.
– Det är ju bara att hoppas att det går bra för våra falkar, och visst vore det kul om vi kunde få en häckning också i våra trakter, säger Leif Bertilsson.