Projekt pilgrimsfalk 2016

I slutet av juni 2016 anlände två pilgrimsfalkar till silon i Fjugesta. De båda falkarna ingår i ett projekt för att sätta ut falkar i Mellansverige och därmed binda ihop de pilgrimsfalkar som häckar i Norrland med de som häckar i Västsverige.
– Vi har hållit på att sätta ut falkar sedan 2006 och det vore kul om vi kunde få får första häckning i Närke, säger Leif Bertilsson som varit motor i projektet sedan dess.
Några dagar senare öppnades buren och falkarna släpptes ut.
De två pilgrimsfalkar som anlände till Fjugesta strax före lunch den 27 juni kom från Nordens Ark i Bohuslän. Det handlar om två hannar födda den 17 och 21 maj.
– De kommer från två olika kullar och idag är första gången de är utanför sin voljär där de är uppfödda och det är också första gången de är tillsammans, berättar Josefina Pehrson från Nordens Ark.
Nu sätts de båda falkarna i en så kallade hack-box, en bur där de ska vänja sig vid miljön i några dagar, och de ska också bli så pass stora att de är flygfärdiga. Under tiden i den nya miljön matas falkarna med vaktlar.
Fem dagar senare öppnas buren och falkarna är fria att flyga ut. De kommer dock att stanna kvar på platsen under flera veckor för att träna upp sin flygfärdighet. De stannar också på platsen för att få mat, men efterhand trappas matningen ner och pilgrimsfalkarna förväntas börja jaga på egen hand.
¨
År 2006 påbörjades utsättning av pilgrimsfalk i Örebro län. Utsättningarna är en del av Svenska Naturskyddsföreningens räddningsprojekt för pilgrimsfalken i Sverige.
Ett tiotal medlemmar i Naturskyddsföreningarna i Örebro och Närkes Ornitologiska Förening samarbetar om utsättningarna. Regional huvudman är Naturskyddsföreningen i Örebro län. Ekonomiskt stöd till arbetet i Örebro län har lämnats av föreningen Hopajola.
För närvarande pågår utsättningar i Mellansverige (Västmanland och Närke), medan utsättningarna i övriga landet är avslutade. Syftet med utsättningarna i Mellansverige är att överbrygga gapet mellan den västsvenska och den norrländska populationen av pilgrimsfalk.
Projektet med pilgrimsfalkar har varit framgångsrikt, idag finns det cirka 400 häckande par. Några av de falkar som satts ut i Närke häckar numera i Värmland och Hälsingland.
 – Det vore ju väldigt kul om vi kunde få en häckning i Närke också, och varför inte här i Fjugesta, säger Leif Bertilsson.