Projekt pilgrimsfalk 2019

Pilgrimsfalkar häckar i Västernärke

Under onsdagen ringmärktes tre pilgrimsfalksungar på silon i Fjugesta.
Det här är den första häckningen av pilgrimsfalk i Närke på över 60 år.
– Jag är väldigt glad idag, säger Leif Bertilsson som jobbat med Projekt pilgrimsfalk under många år.

Sedan 2006 har medlemmar från Naturskyddsföreningen och Närkes Ornitologiska Förening jobbat med att åter etablera pilgrimsfalk som häckfågel i Närke. Det finns pilgrimsfalkar i Norrland och de finns på Västkusten. Men tanke var att knyta ihop de båda populationerna. Därför har man haft utsättning av ungfåglar under många år i Mellansverige, och silon Fjugesta har varit en sådan plats där ungar från Nordens Ark placeras ut på taket.
– Vi har varit med och satt ut närmare 50 ungfåglar av pilgrimsfalk, berättar Leif Bertilsson som är av eldsjälarna bakom projektet.

Goda tecken förra året

Förra året, 2018, kom det inga falkungar från Nordens Ark. Men redan då hade en hanne lockat till sig en hona och de parade sig. Men det blev ingen häckning. Kanske var honan för ung, hon var en 2K-fågel.
I år har hannen och honan parat sig flera gånger under april månad. Vid månadsskiftet april/juni började paret ruva och för 12-14 dagar sedan kläcktes äggen och tre ungar tittade ut.
Under onsdagen kom Dick Liljegren från Nordens Ark för att ringmärka de tre ungarna.
– För mig är det här en stor dag och en belöning för all den tid vi lagt ner på att bygga boxar, mata och bevaka ungfåglar, förklarar Leif Bertilsson.

Den lyckade häckningen på silon i Fjugesta är den första kända häckningen i Närke på över 60. Det finns väldigt få historiska uppgifter om när pilgrimsfalken försvann från landskapet som häckfågel.

Fakta om projektet

I början av 1970-talet fanns bara ett fåtal par kvar av häckande pilgrimsfalk i Sverige. Då startade Naturskyddsföreningen ett projekt för att rädda världens snabbaste fågel. På Nordens Ark i Bohuslän föder man upp pilgrimsfalkar, och sedan sätter man ut ungarna på olika platser i landet, främst i Mellansverige.

När falkungarna är 35 dagar gamla placeras de i en bur för att vänja sig vid sin nya miljö. Efter en vecka öppnas buren då ungarna är flygfärdiga. Falkarna bevakas och stödmatas under cirka sex veckor.

Sedan 2006 har projektet pågått i Västernärke. Nu hoppas man att det blir fler häckningar kommande år.