Styrelsen 2021

Vid årsmötet i februari 2021 valdes styrelse och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening.

Efter konstituering ser styrelsen ut på följande sätt:

Ronnie Lindqvist, ordförande, fågelskydd, utbildning
Bengt Andersson, remisser, försäljning
Maria Wanche, ekonomi, kassör
Catarina Ericson, sekreterare, hemsidan
Anastasia Valenta, inomhusmöten, integration

Lars Johansson, exkursioner, fågelskydd
Ami Sundén, resor, tjejgruppen
Sandra Tengelin, medlemsfrågor, exkursioner
Eva Georgii-Hemming, kommunikatör BirdLife Sverige

Hans Waern, revisor
Tord Larsson, revisor
Leif Haldorson, revisorssuppleant
Frank Tholfsson, revisorssuppleant

Valberedning : Gunnar Bergeå och Kent Halttunen

Vill du komma i kontakt med någon av de förtroendevalda?
Alla uppgifter finns under fliken kontakt https://nof.birdlife.se/kontakt/