Styrelsen 2020

NOFs nya styrelse: Främre raden från vänster: Sandra Tengelin, Lars Johansson, Catarina Ericson, Bakre raden från vänster: Bengt Andersson, Gunnar Bergeå, Anastasia Valenta, Eva Georgii-Hemming, Maria Wanche och Ronnie Lindqvist.

Vid årsmötet i februari 2020 valdes styrelse och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening.

Efter konstituering ser styrelsen ut på följande sätt:

Lars Johansson, ordförande och exkursioner
Ronnie Lindqvist, vice ordförande, Närkes Fågelvärld
Maria Wanche, kassör
Catarina Ericson, sekreterare
Anastasia Valenta, inomhusmöten
Bengt Andersson, fågelskydd, försäljning och lotterier
Gunnar Bergeå, resor
Sandra Tengelin, medlemsfrågor och exkursioner
Eva Georgii-Hemming, exkursioner

Hans Waern, revisor
Tord Larsson, revisor
Leif Haldorson, revisorssuppleant
Frank Tholfsson, revisorssuppleant

Valberedning Kent Halttunen och Ulf Jorner