Styrelsen 2018

Styrelsen från vänster: Ulf Jorner, Pierre Blanksvärd, Gunnar Bergeå, Anastasia Oliver, Ronnie Lindqvist, Åsa Bengtsson, Bengt Andersson, Kent Halttunen och Lars Johansson. Foto: Marianne Johansson

Vid årsmötet valdes styrelse och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening.
Efter konstituering ser styrelsen ut på följande sätt:
 
Ulf Jorner, ordförande
Ronnie Lindqvist, vice ordförande, Närkes Fågelvärld
Åsa Bengtsson, kassör, tjejgruppen, utbildning och medlemsregister 
Kent Halttunen, sekreterare och information
Lars Johansson, exkursioner
Anastasia Oliver, inomhusmöten och ungdomsgruppen
Bengt Andersson, försäljningsansvarig, lotterier och remissansvarig
 
Suppleanter
Gunnar Bergeå, resor
Pierre Blanksvärd, exkursioner och evenemang samt ansvarig för skogsgruppen.

 
Revisorer
Jan-Olof Ragnarsson, revisor
Tord Larsson, revisor
Åke Lorin, revisorssuppleant
Marie Johansson, revisorssuppleant

Valberedning: sammankallande Hans Waern