Resultat och balansräkning 2018

Presentation av Ekonomirapport för 2018 som godkändes av årsmötet!

Slutbokslut-NOF-2018