Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2019

Här kan du läsa den verksamhetsberättelse för NOF 2019, som godkändes av årsmötet.
Verksamhetsberättelse för NOF 2019

Kallelse till årsmötet för NOF 20 februari 2020
Kallelse årsmötet 2020

Ekonomisk rapport
Budget och utfall-2019-NOF, uppdaterad

Balansräkning
Balansräkning NOF 2019

Budget för 2020
Budget NOF 2020

Svar på Leif Haldorsons motion
Leif Haldorsons motion om ersättning inom NOF