21 jul 2020

Ett riktigt drömfynd – Brednäbbad simsnäppa

En brednäbbad simsnäppa i Hjälmaren upptäckts av Leif Sildén, från Närkes Ornitologiska Förening, den 16 juli 2020. Ett riktigt drömfynd!…

19 jul 2020

Oset har fått häckande svarttärnor

För första gången häckar svarttärnorna i Oset denna sommar. - Kul, det visar ju att de åtgärder man gjort i…

17 jul 2020

Södra tornet i Tysslingen blir oanvändbart

Just nu pågår en restaurering av vallen vid Södra tornet i Tysslingen. Det innebär att plattformen och tornet inte går…

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionalförening till BirdLife Sverige. NOF verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och utbildningar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter och andra i frågor som rör fågelskyddet.

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionalförening till BirdLife Sverige. NOF verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och utbildningar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter och andra i frågor som rör fågelskyddet.