Föregående
Nästa

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF/Birdlife. NOF verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och utbildningar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter och andra i frågor som rör fågelskyddet.