27 maj 2020

Fiskmåsar i stadsmiljö kan vara besvärliga – fastighetsägaren bär ansvaret

Fåglar som kajor och måsar är ett naturligt inslag i staden, men de kan upplevas mycket störande under perioder.  …

25 maj 2020

Samarbetsvillig aftonfalk i Misteräng

Under tre dagar har en aftonfalk observerats i området runt Misteräng och Skyberga som ligger väster om Kumla. Martin Karlsson…

24 maj 2020

Många fågelungar i naturen just nu

Råd om fågelungar! Nu börjar det dyka upp fågelungar i naturen. Fågelungar är sällan övergivna. Om du hittar en unge…

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionalförening till BirdLife Sverige. NOF verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och utbildningar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter och andra i frågor som rör fågelskyddet.

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionalförening till BirdLife Sverige. NOF verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och utbildningar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter och andra i frågor som rör fågelskyddet.