Svansjön Tysslingen

Sedan 2013 guidar medlemmar från Närkes Ornitologiska Förening de tusentals Tysslingen för att uppleva svanarnas ankomst. Verksamheten (caféet, utställningar mm) drivs av stiftelsen Naturens Teater. NOFs kontaktperson i Tysslingenverksamheten är:

Kent Halttunen
Nygård, N Folkavi
719 91 Vintrosa
070-2161130
kent.halttunen@tele