Årsmöteshandlingar inför årsmötet 2021

Dagordning till årsmötet för NOF 18 februari 2021
Dagordning årsmötet- feb 2021

Förslag till verksamhetsberättelse för NOF 2020
NOF – Verksamhetsberättelse 2020

Sammanställning aktiviteter NOF 2020
Aktiviteter inom NOF 2020

Ekonomisk rapport för 2020 och budget för 2021
Ekonomisk berättelse 2020

Förslag budget 2021
Förslag till budget 2021 NOF

Styrelsens förslag för det ekonomiska överskottet
förslag ekonomiskt överskott