Statuter för Årets gulsparv

Närkes Ornitologiska Förening har inrättat en fond som har till syfte att uppmuntra till goda insatser som främjar fågelintresset, fågelforskning eller fågelskydd.

Fonden tillförs medel genom att föreningen tar ut en fågelskyddsavgift vid föreningens resor. Fonden tar också emot donationer från privatpersoner, föreningar och organisationer.

För att dela ut ett årligt pris ska pengar tas ut från fonden. Styrelsen beslutar om storleken på det årliga priset.

Priset ska delas ut till person, grupp av personer eller förening/organisation som utför värdefulla insatser som främjar fågelintresset, fågelforskning eller fågelskydd. Priset ska i första hand tillfalla person, grupp av personer eller förening/organisation som är verksamma i Närke.

Styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening utser pristagaren och priset ska delas ut i samband med årsmötet.

Styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening har till ansvar att förvalta fonden på bästa möjliga sätt.

Om fonden ska avslutas, ska det vara ett beslut fattat av årsmötet.

Upphör föreningens verksamhet, skall fondens tillgångar överlämnas till riksföreningen.

Beslutet att införa en fågelskyddsfond och hur den ska förvaltas fattades av årsmötet för Närkes Ornitologiska Förening den 21 februari 2013