16. Myrö våtmark

  Av Leif Sandgren

Beskrivning av området

Myrö Våtmark är det senaste tillskottet av våtmark i Naturreservatet Oset-Rynninge­viken. Ett värdefullt tillskott, eftersom våtmarker har börjat bli en bristvara i den svenska naturen. Denna våtmark omfattar totalt cirka 70 hektar  och tillkom som ett resultat av att Elektroskandia ville etablera större lokaler i Örebro. Den skapades 2015 på det som tidigare var betade åkermarker ägda av Myrö Gård. Våtmarken begränsas i väster av grusvägen mot Sjöhagen, i norr vägen från Munka­torp österut bort mot Myrö Gård, i öster en nyanlagd cykelväg som slingrar sig förbi vackra ekbackar och i söder av en likaså nyanlagd cykelväg mot strandskogen.

Östra delen av våtmarken, sedd från nordöstra hörnet.

Norra delarna närmast vägen mot Myrö Gård är torra medan vatten till de öppna vattenytorna mellan främst Sjöhagenvägen och Ekbackarna  pumpas upp från sjön.

Vägbeskrivning

Myrö Våtmark ligger i den nordöstra delen av naturreservatet Oset-Rynningeviken och inte långt från Myrö Gård (därav namnet). Området når man lättast med cykel över Venakullarna, fortsätta förbi Venastugan och runda Grodgölen eller med bil förbi Elektroskandias grindar. Hjortstorpsladan och Munkatorp ligger då på andra sidan vallen vilken man ska följa österut. Parkera bilen vid den stora anslagstavlan och promenera medsols eller motsols runt området.

Observationsplatser

Kommer man per cykel förbi Venastugan når man strax området från Sjöhagens stug­område i sydvästra hörnet. Välj höger eller vänster här och spana av från samma platser som nedan. Kommer man med bil, parkerar vid entrén och väljer att gå motsols är första obsplatsen vid bommen alldeles intill grusvägen ner till Sjöhagens stugområde. Där går en slinga in bland ekbackarna, därifrån har man fin utsikt över

Västra delen av våtmarken, sedd från vägen till Sjöhagen.

norra delen av våtmarken, (men motljus vid klart väder under morgontimmarna). Fortsätt söderut längs grusvägen och spana av området.  Tag vänster hitom stugområdet och spana av från borden på två kullar längs den vägen. Fortsätt förbi ekbackarna och bort till den jättefina obsplatsen vid Holk 27 (starholken intill elstängslet) i områdets nordöstra hörn. Trots uppväxande vegetation är det här fortfarande den bästa obsplatsen från senare hälften av maj och framåt. Fortsätt sedan den korta vägen ut till asfaltvägen mot Myrö Gård, tag vänster och gå tillbaka till entrén/bilparkeringen. Det går naturligtvis också att gå medsols. Kan bero lite på tidpunkten på dygnet och vindförhållandena.

Karaktärsarter

Vår och sommar

Under tidig vår rastar här upp till ett 1000-tal sångsvanar med inslag av mindre sångsvan främst i den nordöstra delen, ibland även bläsgås. Under maj månad rastar här vadare, bland annat svart-och gluttsnäppa, myrspov samt mo-, kärr- och spovsnäppa på sin flyttning till nordliga häckningsplatser. Häckar i området gör grå-och kanadagås, knölsvan (någon gång sångsvan  men med negativt resultat), skrattmås, gräsand, snatterand, bläsand, kricka och årta, ibland även trana. Dessutom grå- och svarthake­dopping, sothöna, tofsvipa, mindre strandpipare, rödbena och enkelbeckasin. Helt nära den västra sidan av vägen mot Sjöhagens stugområde finns en mindre våtmark där ofta smådopping häckar och varifrån man vissa år kan höra småfläckig sumphöna.

Obsplatsen i södra delen.

Många arter tättingar finns i huvudsak bland de vackra ekbackarna i östra delen av området.

Höst

Det finns ett antal rastande vadare under hösten men på grund av hög vegetation är det svårskådat och bästa platsen är då vid obsplatsen i nordöstra hörnet (nära holk 27).

Vinter

Området fryser till tidigt under förvintern och fågelrikedomen upphör. Duvhök och sparvhök kan dyka upp på jakt efter mat liksom en och annan varfågel.

Övrigt

Tillfälligt har bland annat följande arter noterats: fjäll-, vitkindad- och spetsbergsgås, mandarinand, jorduggla och tretåig hackspett.   Länkar Färska observationer se Artportalen!