Närkes Fågelvärld

Nu är boken här, Närkes Fågelvärld som beskriver vilka förändringar som skett i fågellivet i landskapet sedan 1970-talet.
Bokverket på 400 sidor kostar 450 kronor och kan beställas genom projektledaren Ronnie Lindqvist: 070-2621417 eller lindqvist_ronnie@hotmail.com

178 arter häckande arter

Bokverket Närkes Fågelvärld redovisar resultat av de två omfattande inventeringar som över 100 inventerare har genomfört under två perioder: 1974-1984 och 2005-2015. Vartenda hörn av Närke har genomsökts efter häckande fågelarter; inventerarna har lagt ner sammanlagt närmare 10 000 timmar i fält.
I boken finns fakta om alla de 178 arter som häckar i landskapet. Varje art presenteras på att uppslag med snygga bilder i häckande miljöer, snygg överskådlig grafik som visar var arterna finns, och enkla tabeller som visar om förändringarna för fågelarten.
Närkes Fågelvärld innehåller 433 bilder på fåglar i vårt landskap, de flesta tagna av duktiga lokala fotografer.
Det 400-sidiga bokverket innehåller också kapitel om ornitologins historia i Närke, om fältskådarens fader Erik Rosenberg och om förändringar i landskapet.

Sångsvan, trana och grågås ökar

Här kommer några axplock ur boken Närkes Fågelvärld:
Sångsvan, trana och grågås har ökat kraftigt under de senaste 30 åren i Närke. Det är säkert ingen överraskning. Men att även rödbena, brun kärrhök, tornfalk och korp också har ökat betydligt är kanske lite mer oväntat.
Det är inte heller någon stor överraskning att storspov, sånglärka och hussvala har minskat påtagligt. Andra fåglar såsom backsvala och ortolansparv är på väg att försvinna helt som häckfåglar i landskapet.

Beställ boken

Boken ges ut av Närkes Ornitologiska Förening och kostar 450 kronor. Den kan beställas genom Ronnie Lindqvist: 070-2621417 eller lindqvist_ronnie@hotmail.com
Boken kan skickas som paket mot en portokostnad på cirka 100 kronor.

Ronnie Lindqvist med nya boken Närkes Fågelvärld. Foto: Gun Isacson