Årets gulsparv 2020- Ronnie Lindqvist

Ronnie Lindqvist får årets Gulsparvpris

Årets Gulsparvpris går till en av de största insatserna i Närkes Ornitologiska Förenings historia.
Det är ett ideellt arbete som kommer att ge en bred och djup kunskap om de häckade fåglarna i landskapet.
Det har varit och är ett kollektivt arbete, men pådrivare och projektledare för denna stora insats är pristagaren Ronnie Lindqvist.

Det stora arbetet med Närkes Fågelvärld (Atlasinventeringen) går in i slutspurten. Under åren 2005 till 2015 inventerades 200 rutor i Närke som var 5×5 kilometer stora på alla häckande fåglar. Motsvarande inventering genomfördes under året 1974-1984.
Sedan inventeringen avslutades har 40 000 fågelrapporter kvalitetsgranskats, bilder har värderats, texter har skrivits, grafik har framställts och bakgrunder och historik har plockats fram. Allt det här har varit ett ideellt arbete som kommer bli ett bokverk på 400 sidor, det som också kommer kallas Närkes Fågelvärld.
Den drivande kraften bakom denna omfattande insats är Ronnie Lindqvist. Han har själv varit ute i skog och mark och inventerat över 600 timmar. Sedan har han lagt ner över 2 000 timmar som projektledare för bokverket Närkes Fågelvärld.

Hedrande tycker Ronnie

Därför känns det som en självklarhet att tilldela Ronnie Lindqvist årets Gulsparvpris. Han får 10 000 kronor och en fin akvarell av konstnären Stefan Gustavsson.
– Det känns otroligt hedrande att bli uppskattad på det här sättet, säger Ronnie Lindqvist.
Samtidigt tycker han att det känns lite smärtsamt att boken inte är riktigt klar nu när det bara återstår några delar. Men, förklarar Ronnie, det handlar om att det ska bli så korrekt som möjligt bland annat för att denna inventering ska gå att göra om någon gång i framtiden.

– Man ska komma ihåg att allt det här omfattande arbetet har skett på ideell basis, och det är många som gjort stora insatser. Men visst, det ska erkännas, mitt liv de senaste åren har varit upptaget av Närkes Fågelvärld.
Vid sidan av Ronnie Lindqvist får årets gulsparvpris, så tilldelas också projektgruppen som jobbat med bokverket Närkes Fågelvärld 10 000 kronor för sina insatser. De har tillsammans och på olika sätt lagt ner tusentals timmar för att få projektet i hamn.
Arbetet med Närkes Fågelvärld innebär en bred och djup kunskap om hur fågellivet förändrats under de 30 år som förflutit mellan de båda inventeringsperioderna.

Så här lyder motiveringen:

Årets gulsparvpris 2020 går till en av de största insatserna i Närkes Ornitologiska Förenings historia. Detta omfattande och hängivna arbete kommer att bidra till en bred och djup kunskap om de häckande fåglarna i Närke. Det handlar om tusentals inventeringstimmar i fält, och ännu fler timmar för att granska, värdera och sammanställa det som ska bli bokverket Närkes Fågelvärld. Detta har varit och är ett kollektivt arbete men pådrivare och projektledare för denna stora insats är dagens pristagare: Ronnie Lindqvist.

 

Tidigare pristagare är:

2014 Olle Liljedahl
2015 Märkplats Venan (Leif Sandgren, Lennart Eriksson med flera)
2016 Annika Lorin, Åsa Bengtsson och Ami Sundén
2017 Åke Lorin
2018 Helny Olsson
2019 Jonas Engzell och Hans Waern