Övriga fågelskyddsfrågor

Under den här fliken kommer vi allt eftersom fylla på med olika fågelskyddsfrågor. Det kan bland annat handla om naturskyddsområden, strandskyddsfrågor, översiktsplaner med mera.