4. Västkärr

av Rolf Hagström

 • Beskrivning av området

  Västkärr ligger i östra kanten av Skagershultamossen. Västkärr är en vattenfylld torvtäkt sedan drygt 10 år tillbaka, och ses nu som en mindre sjö. I närområdet pågår fortfarande torvbrytning. I vattensamlingen finns landformationer som bildar öar. Stränderna kantas nu av vassruggar.

  Vägbeskrivning

  Följ väg 204 till vägskäl mot Binninge strax väster om Kvistbro kyrka. Fortsätt mot Tångeråsa kyrka, följ skyltningen mot Västkärr. När man kommer fram till Västkärr finns en liten träskylt, ”Fågeltorn”. Sista biten (ca 500 meter) är en mycket dålig väg. Pytteliten (”3 bilar”) ”parkeringsficka” i närheten av tornet. Det går också att åka till Tångeråsa kyrka söderifrån, via vägen mellan Vretstorp och Fjugesta.

  Observationsplats:

  Mitt på sjöns östra del finns ett fågeltorn med fin utsikt över vattenytorna och småöarna. Har finns ett vindskydd och en iordningställd grillplats.

  Karaktärsarter

  Skrattmås, andfåglar, mindre strandpipare, enkelbeckasin, grönbena. Sångsvan häckar i sjön. Rovfåglar av olika slag har observerats inklusive bivråk och pilgrimsfalk. Man kan också se mycket av de fåglar som observeras på Skagershultamossen.

  Anmärkningsvärda fynd

  Svarthalsad dopping, svart stork, svarthakad buskskvätta, ängshök och mindre gulbena.

  Övrigt

  Parkeringen strax öster tornet är relativt liten och vägen dit smal. Följ eventuella anvisningar.

  Länkar