FiN 2016

Nummer 1/2016

Större Strandpipare av Staffan Ullström

Nummer 2/2016

Gulärla av Staffan Ullström

Nummer 3/2016

Strömstare av Staffan Ullström

Nummer 4/2016

Stjärtmesar av Staffan Ullström