Ekoskådning

En av medlemmarna i Närkes Ornitologiska Förening, Tord Larsson, har tagit initiativet till en kryssartävling där man ska försöka undvika att köra bil. Det handlat om ekoskådning, en tävling där man på ett miljömässigt bra sätt skall se så många arter fåglar i Närke som möjligt under ett kalenderår. Se vidare under regler. Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Närkes Ornitologiska Förening.

Tord Larsson har tagit fram ett fint vandringspris som delas ut på ett av NOFs inomhusmöten till segraren. Första året, 2013, tog Per Karlsson Linderum hem det fina vandringspriset, han lyckades pricka in hela 201 arter. Andra året, 2014, försvarade Per Karlsson sin titel och cyklade in hela 210 arter. Bengt Jalsborn vann 2015, och han lyckades cykla ihop 212 arter, ett svårslaget rekord. Men inte för Kjell Johansson som tog ekoskådningen ett snäpp till. Han lyckades få ihop 217 arter! Per Wedholm tog tävlingen till en ny nivå när han cyklade ihop 220 arter 2017. Staffan Gustavsson vann tävlingen 2018 på 207 arter. Per Wedholm cyklade ihop 212 arter 2019. Vill du också vara med? Läs tävlingsreglerna och häng på!