Skogsgruppen

Närkes Ornitologiska Förening har bildat en skogsgrupp ska ska ta tillvara fågelarterna som lever i den miljön.
I skogsgruppen ingår:

Ronnie Lindqvist,  David Tverling och Ulf Allvin

Har du kunskaper och/eller vill göra en insats, hör av dig till någon i gruppen.

Skogsgruppens avsiktsförklaring:

VAD VILL VI GÖRA?

Knyta kontakter med andra nätverk som jobbar för fåglarnas bästa i skogsmiljön. Dessa kan vara inom ramen för BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen, WWF och liknande organisationer.

Skapa eller vara med och utveckla ett aktivt nätverk där ovanstående intressenter ingår likaväl som skogsnäringens representanter.

Lära oss skogsnäringens villkor från de själva för att på så sätt se möjliheterna till bra utveckling och samtidigt lära oss vad fällorna består i.

Bistå nätverket med de artråd som finns framtagna både från BirdLifes sida och från skogsnäringen. Information finns och som i så många andra sammanhang är det svåra att få ut den till rätt personer.

 

HUR SKA DET GÅ TILL?

Medlemmar i skogsgruppen Närke ska ingå i de redan existerande mailinglistor som finns så att vi lär oss hur andra arbetar och vilka frågor som vi ska arbeta med.

Skogsgruppen Närke ska göra sig känd på olika sätt. Information om att vi finns och hur man kommer i kontakt med oss ska finnas lättilgänglig på Närkes Ornitologiska Förenings hemsida, i tidningen Fåglar i Närke och på sociala medier. Där ska vi vara en kontaktyta för skogsnäringen, för personer engagerade i skogsfrågor knutna till fåglar samt för BirdLife Sverige.

Engagerade personer ska knytas till nätverket på olika sätt. Deras engagemang och lokalkunskap ska vara en tillgång som genom nätverket kommer alla till del.

Företrädare för skogsgruppen och enskilda, engagerade personer ska delta i skogsägarnas exkursioner. Dessutom ska egna informationsträffar initieras och genomföras i skogen tillsammans med skogsägare. 

Läs mera om SOF/Birdlifes fågelskydd för skogen…