Regionala rapportkommittén

Regionala rapportkommittén i Närke, Rrk, består av fem medlemmar. Sammankallande och kontaktperson är Magnus Friberg.

Magnus Friberg
Vranavägen 9 A
697 74 Sköllersta
073-503 08 35
friberg83@gmail.com

Andreas Sandberg
Bäckstigen 3
692 91 Kumla (Ekeby)
070- 319 75 12

Ove Pettersson
Duvstigen 13
703 48 Örebro
070-9106965
ovepet49@icloud.com

Andreas Tranderyd
Fredsgatan 4B
694 35 Hallsberg
073-717 08 52
andreas.tranderyd@hotmail.com 

Anders Jacobsson
Linblommevägen 28
71572 Stora Mellösa
072-7129031
andersjacobsson8@gmail.com