8. Vibysjön

av Tage Carlsson och Rolf Hagström

Beskrivning av området

Vibysjön är en näringsrik slättsjö i centrala delen av Närkes södra halva. Som sig bör är sjön försedd med stora vassområden. Väster om Vibysjön – och väster om Fjugestavägen, ligger Sankängarna, ett översvämningsområde under vårar och höstar. I närområdet finns även Reningsdammen och Värnstaområdet med Skarbysjön, en träskmark med svårgenomträngliga buskage som genomflyts av Täljeån. Bästa tiden för skådning är vår och försommar, även om t.ex. Sankängarna nog kan vara värda ett besök under flyttfågelstid på hösten. Det går att åka runt sjön. En plattform finns vid kyrkans (Viby kyrka) församlingshem, och därifrån kan Norra sjön beskådas. Från Körtingsberg kan sankmarken (konstgjort – en s.k. kvävefälla) som ligger NNV om Norra sjön beskådas, även om det kan var lite knepigt att hitta någonstans att ställa bilen. En annan plats av intresse är Utloppet i sjöns sydöstra del (Sjörs). Fågelbeståndet i denna del av Närke är rikt och varierat. Det som nämns nedan är endast exempel ur denna fauna. 

Vägbeskrivning

Sjön syns från E20 i höjd med Vretstorp och för att ta sig till fågeltornet så tar man av motorvägen vid Vretstorp (avfart 104) och kör sedan norrut mot Fjugesta. Efter en dryg kilometer ligger fågeltornet på höger sida av vägen. Skylt med texten ”Fågeltorn” finns och parkeringsplatsen ligger i direkt anslutning till vägen. Ungefär 400 m före (om man kommer söderifrån. Kommer man norrifrån blir det av någon anledning tvärt om!) tornet ligger Sankängarna – alltså vänster/väster om vägen. Även här finns möjlighet att ställa bilen vid sidan av allfarvägen. För att komma till reningsdammen åker man tillbaka till gamla E20. Sväng höger (västerut), sväng efter ca 1 km höger igen. Reningsverket med dammen syns från vägen. 

Observationsplats: Sankängarna

Fälten väster om vägen är ett översvämningsområde under vårar och höstar. Då blir här en rastlokal för sångsvan, gäss, änder (bl.a. årta, skedand, kricka, snatterand, stjärtand), vipor, lärkor och vadare (tringa och calidris huvudsakligen, och naturligtvis enkelbeckasin). Höst och vinter syns bl a vinterhämpling. Vintertid kan man se fjällvråk, varfågel och snösparv. Tillfälligt har rödspov och vit stork besökt området. 

Observationsplats: Fågeltornet

Här finns parkering och den bästa utsikten över sjön. Karaktärsfåglar nämns under särskild rubrik. Fisktärnor och dvärgmås brukar rasta några dagar. Till besökarna hör havsörn och storskarv. 

Observationsplats: Körtingsberg

Härifrån syns en konstgjord våtmark, en s.k. kvävefälla.. Sävsångare och rörsångare hörs här, en del andfåglar utnyttjar området, liksom även sothöns och knölsvan samt svarthakedopping och rastande vadare. 

Observationsplats: Kyrkan och församlingshemmet

Ett vassrikt område som är värt ett besök. Man har här bra utsikt över det som kallas Norra sjön. 

Observationsplats: Utloppet

Strömstare och rördrom kan övervintra här. 

Observationsplats: Värnstaområdet

Ca 2 km norr om Viby kyrka, på väg ner mot Sjölunda hörs kornknarr, kärrsångare, flodsångare och gräshoppssångare. I de två dammarna häckar bl a svarthakedopping och sångsvan och i allén upp till gården kan emellanåt ortolansparv höras. I området häckar också bl.a. steglits, göktyta och kattuggla. 

Observationsplats: Reningsdammen

Änder (bl.a. brundand, snatterand, vigg), sothöns, svarthakedopping och rörhöna kan ses i dammen. 

Karaktärsarter

Under tidig vår besöks sjön av salskrake, skäggdopping, storskrake. Knölsvan är en av karaktärsfåglarna. Fiskgjuse och brun kärrhök hör till häckfåglarna i sjön. På försommaren hörs rördrom, rörsångare, rosenfink och kärrsångare. Eftersom det är en vassjö blir man inte överraskad av skäggmesens pinglande! Och naturligtvis finns här sävsparv. 

Anmärkningsvärda fynd

Vit stork, brednäbbad simsnäppa, amerikansk kricka. 

Länkar