Bergtäkter

Foto: Rolf Hagström

Det finns ett antal bergtäkter och grusgropar i vårt landskap. Det är svårt för företagen att få starta nya bergtäkter och grusgropar, därför är det naturligt att det då och då kommer ansökningar om att få utöka verksamheten. Bergtäkterna är ur fågelsynpunkt kanske inte jätteintressanta, men det finns ibland en del skyddsvärda arter i dessa miljöer, bland annat berguv och trädlärka. Under rubrikerna till höger ser du vad NOF tycker om verksamheten i bergtäkterna.