Skyddsjakt

Det är tillåtet med skyddsjakt på fåglar. Det är alltid Länsstyrelsen som beviljar en sådan skyddsjakt. Vi i Närkes Ornitologiska Förening får oftast svara på remisser om hur vi ser på skyddsjakten. Under de senaste åren har det förekommit skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren och Vättern, skyddsjakt på vitkindad gås i Hargebaden och skyddsjakt på trana i Kvismaren och Tysslingen.