Tysslingeverksamheten

Foto: Torbjörn Arvidson

Norra delen av Tysslingen är norra Europas största rastplats för sångsvanar. Här passerar och rastar cirka 8.000 sångsvanar varje vår, det sker under 4-6 veckor. Detta är ett mäktigt skådespel som också varje år lockar tusentals besökare till Rånnesta. Sedan 1997 har medlemmar från Närkes Ornitologiska Förening varje morgon räknat de rastande sångsvanarna under svanrasten. Fram till 2009 fanns en anställd vid Stiftelsen Rånnesta, Ola Åhlén, som jobbade med svanräkningen, men redan från starten 1997 var det många frivilliga som hjälpte till med detta omfattande räknings- och inventeringsarbete. Under de fem senaste åren har svanräkningen varje morgon skötts av frivilligarbetare från föreningen på ideell basis, under ledning av Helny Olsson.
Sedan 2013 har också medlemmar från Närkes Ornitologiska Förening guidat besökarna under varje helg som svanrasten pågår. Även detta arbete sker helt ideellt.  Svanräknarna lägger ner 250 timmar ideellt arbete varje år, guiderna under helgerna bidrar med 100 timmars frivilligarbete varje år.
För att kunna ta emot och guida besökarna på ett bra sätt har föreningens medlemmar framställt ett informationsmaterial, en broschyr (55 frågor och svar om sångsvanen) och en informationsplansch (Sagan om R682 och 6R86).
Helny Olsson sitter med i styrelsen för Stiftelsen Rånnesta.

Helny Olsson, ansvarig för svanräkningen i Tysslingen, intervjuas av Sveriges Television.