14. Kvarntorpshögen

av Göran Ekberg och Håkan Persson

Beskrivning av området

 
 

Kvarntorpshögen är med sina 157 m ö h närkeslättens högsta punkt. Tillkomsten av denna slagghög härrör från 1940-60-talens tillverkning av framför allt olja ur de oljerika skifferlagren som utgör berggrunden i området. Brytningen resulterade även i ett flertal större vattenfyllda brott som tillsammans med äldre kalkbrott bildar en mosaik av mindre sjöar i en sträckning från Hällabrottet till Norrtorp. Vegetationen i området präglas av den miljöförstörelse som på sextiotalet var närmast total. I dag består trädbeståndet i huvudsak av björk med inslag av asp och enstaka gran. Även på själva högen, som under ytan, ställvis är flera hundra grader varm, har en vegetation av björk, gräs och enstaka örter växt fram. En bilväg leder upp till toppen av Kvarntorpshögen. Vintertid är den dock inte plogad. Vid tider då vägbommen är låst kan högen endast bestigas till fots. Vissa partier av högen är fortfarande mycket heta. Eftersom det kan vara farligt att beträda dessa områden bör man hålla sig till anvisade vägar. Sommartid finns en kaffeservering öppen på toppen i anslutning till skulpturutställningen ”Konst på Hög”.

Vägbeskrivning

Kvarntorpshögen ligger några kilometer öster om samhället Hällabrottet. Från Örebro åker du mot Norrköping tills du kommer fram till Kvarntorpsrondellen där du kör rakt fram (söderut). Efter att du kört förbi Kvarntorps samhälle svänger du höger och högen uppenbarar sig då framför dig. Efter bara ett par hundra meter finns en avtagsväg till höger. Denna avtagsväg har en vägbom som endast är öppen i samband med att Konst på Hög eller skidanläggningen är öppen. Det går också bra att parkera vid vägbommen. Från Kumla når du Kvarntorpsrondellen genom att köra riksväg 52 österut mot Katrineholm.

Observationsplats: Toppen

Uppe på toppen har du magnifik utsikt över hela Närkeslätten med Kilsbergen som en fond i nordväst. Vid klar sikt ses svampen i Örebro och rysjötornet i Kvismaren! Vill man beskåda ringtrast i Närke är nog Kvarntorpshögens topp det säkraste stället. Under de sista veckorna i april brukar minst ett par ringtrastar födosöka i gräset i skidbackens övre del. Även andra trastfåglar ses frekvent. Toppen är också en god sträcklokal höst och vår. Det är en strapats att ta sig upp till toppen för egen maskin men det är oftast värt besväret.

Observationsplats: Högmans hage

Ett ädellövskogsparti nedanför högens södra sluttning. Hyser bl a mindre hackspett och stjärtmes. Parkering finns.

Observationsplats: Industriområdet

Industriområdet, öster om högen, har under många år hyst bl a svart rödstjärt.

Observationsplats: Nordsjön

Nordsjön kallas det vattenfyllda dagbrott som ligger omedelbart SV om högen. En golfbana finns runt sjön. Kumla kommun största öppna vattenyta som kan vara en intressant rastlokal för sjöfågel. Bäst översikt har du från bryggan i Nordjöns södra ände.

Karaktärsarter

Rastande trastfåglar och piplärkor. Trädlärka, ortolansparv och svart rödstjärt häckar eller har häckat i området.

Anmärkningsvärda fynd

Större piplärka, fältpiplärka, svart stork, sommargylling och ejder.

Övernattning

Hotell finns i Örebro och Kumla. 

Länkar