Tävlingsregler för ekoskådning

Ekoskådning är en lättsam kryssartävling där man med miljömässigt tänkande skall se så många arter fåglar i Närke under ett år. Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Närkes Ornitologiska Förening. Initiativtagaren Tord Larsson har ta fram ett vandringspris som delas ut på möte som NOFs styrelse bestämmer till den mest framgångsrika ekoskådaren i Närke. Startår var 2013. Regler framgår nedan.

1.
Observationen skall ske i Närke där gränser följer Artportalens landskapsgränser. Både fågelarten och observatören skall vara i Närke.

2.
För att fågelarten skall räknas skall observatören transporterat sig till och från obsplatsen utgående från bostad eller sommarstuga och tillbaka, per fot, cykel eller allmänt transportmedel. Sedan 2019 är det tillåtet att använda elcykel i ekoskådningstävlingen i Närke.

3.
För att art skall räknas skall den registreras på Artportalen. Observatören håller själv ordning på sina observationer och skriver in dessa i tävlingsformuläret.

4.
Den som registrerat flest antal arter enligt dessa regler under ett år blir Årets ekoskådare i Närke och får disponera vandringspriset under kommande år.

Tävlingsledning är:
Åsa Bengtsson
073-332 20 31
asa.bengtsson@orebro.se