Svanrasten 2016

Under söndagen räknades det in ett nytt rekord vad gäller antal rastande sångsvanar under en dag i Tysslingen.
Svanräknaren Helny Olsson räknade in hela 4.480 sångsvanar på matningen vid Rånnesta.
Under årets svanrast dök också en kär gammal svan upp. Det var svanen som har blå halsring S711, en svan som gästat Tysslingen många gånger och som nu år 21 år gammal.

Norra delen av Tysslingen är norra Europas största rastplats för sångsvanar. Varje år passerar cirka 8.000 sångsvanar Rånnesta, som ligger i norra delen av Tysslingen. Några svanar stannar bara någon enstaka dag, andra stannar under ett par veckor

Sedan 1997 har fågelskådare från Närkes Ornitologiska Förening varje morgon räknat de rastande sångsvanarna i Rånnesta. Under söndagen räknade man in ett nytt rekord när det gäller antalet rastande sångsvanar under en dag. Under söndag förmiddag, när räkningen avslutats, hade hela 4.480 sångsvanar räknats in på matningen i Tysslingen.
– Kul med så många svanar, säger svanräknaren Helny Olsson.
Det tidigare rekordet noterades 1 april 2001, då man räknade in 4.457 rastande sångsvanar.

Under året svanrast dök den upp igen vid Tysslingen som en kär gammal vän.

Det handlar om sångsvanen med den blå halsringen märkt 7S11.

Sångsvanen är ringmärkt i nordöstra Finland 1995. Den är med andra ord 21 år gammal.

 

Det har genom åren funnits ett antal sångsvanar med blå halsring som visat upp sig på Rånnestamaden i Tysslingen under svanrasten. I år dök sångsvanen med blå halsring 7S11 upp den 21 mars vid matningen. Den har observerats i en dryg vecka.

 

Märkdata visar att 7S11 är märkt som unge den 16 september 1995. Det var ringmärkare Arvo Ohtonen som satte en benring på den unga svanen i närheten av Salla som ligger i nordöstra Finland på gränsen till Ryssland.

Annandag jul, den 26 december 1997, fick denna sångsvan en halsring på sig. Det ägde rum på Jylland i Danmark, det är samma ring som hängt med sedan dess.

 

Eftersom den är märkt första gången 1995 betyder det att denna svan är inne på sitt 22:a levnadsår. Den äldsta kända sångsvan blev 26 år.

 

Sångsvan 7S11 har observerats i Tysslingen sedan år 2000. Sedan dess har den varit i stort sett en flitig gäst. Den har varit på plats:2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2020, 2012, 2013, 2015 och nu 2016.
På vintrarna har denna sångsvan ofta varit på Jylland västkust, men 2003 gjorde den en avstickare till Holland.

 

Under sommaren har den oftast varit i norra Finland där den är född, och har således flugit med de andra svanarna över Ålands hav och längs den finska västkusten till häckningsplatserna. Men vid en vårflytt, år 2005, flög den upp längs den svenska kusten vid Bottenviken.

 

Redan förra året noterade flera skådare att den ring som sångsvan 7S11 bar på var spräckt. Det är den fortfarande, utan att ramla av. Frågan är om vi ska få se denna gäst även nästa år vid svanrasten i Tysslingen?