Fågelskyddsgruppen

Foto: Torbjörn Arvidson

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelskyddsgrupp. Gruppens huvuduppgift är att samla in synpunkter och ge underlag för föreningens remissarbete.

Medlemmar är Jonas Engzell, joengzell@hotmail.com
och Åke Pettersson, ake.pettersson@birdlife.se.

Att svara på remisser är ett av NOF:s viktigaste verktyg inom fågelskyddsområdet.

Remissväsendet är en viktig del i arbetet med att förbereda myndigheters beslut. Genom att sända ut förslag till dem som antas ha synpunkter på ett ärende får myndigheten ett bättre och mer fullständigt beslutsunderlag. För den som svarar på en remiss blir det en chans att hävda en ståndpunkt och framföra sina synpunkter. För NOF är det en viktig möjlighet att föra in ett fågelskyddsperspektiv i olika beslutsprocesser.

För att ge alla möjlighet att följa och påverka föreningens remissarbete läggs alla aktuella remissförfrågningar ut hemsidan, med länkar till relevanta dokument. Vi lägger också kontinuerligt ut föreningens remissvar så att de ska finnas tillgängliga för den som är intresserad.