Biblioteket

Biblioteket håller öppet efter överenskommelse med bibliotekarien, Ulf Jorner.  Biblioteket finns numera i Naturskyddsföreningens lokaler Slottsgatan 13 A Örebro. Där delar NOF och Naturskyddsföreningen utrymmen. Här finns en förteckning över allt som finns i biblioteket. Biblioteket håller öppet efter överenskommelse med bibliotekarie/ordförande Ulf Jorner, e-post ulf.jorner@gmail.com eller telefon 070-661 66 55 

För biblioteket gäller följande låneregler:

  1. NOF:s bibliotek är tillgängligt för hemlån för alla föreningens medlemmar.
  2. Högst tre böcker per gång får lånas.
  3. Längsta lånetid är två månader.
  4. Förkommen eller ej återlämnad bok ersätts med en schablonavgift om en krona per sida.

Bokförteckning NOF bibliotek 2020-01-10