Fågelskydd

Fågelskydd, eller som det uttrycks i stadgarna för Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är att ”uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i omitologiska frågor”, är en av NOF:s  mest angelägna verksamheter.  Tidigare har vi mest reagerat på t.ex. vindkraftsetableringar på olämpliga platser eller på industrietableringar som stör fågelliv och naturupplevelser. Vårt effektivaste vapen har varit att svara på remisser, men vi har också fört samtal direkt med bl.a. Länsstyrelsen i Örebro och med Örebro kommun. Till sitt stöd i remissarbetet har styrelsen haft en särskild fågelskyddsgrupp.
Vi har sedan 2015 börjat arbeta bredare och framför allt mer förebyggande, detta genom att vi startat två nya grupper inom fågelskyddsområdet: jordbruksgruppen och skogsgruppen.  Dessa grupper presenteras, liksom fågelskyddsgruppen, på egna sidor.
Alla grupper kommer att sträva efter samarbete med andra organisationer inom naturvården, men vi behöver också hjälp från enskilda medlemmar, till exempel om planerade vindkraftsetableringar eller om rovfågelhäckningar inom hotade områden. Kontaktuppgifter till de olika grupperna hittar du på respektive grupps sida.

Läs mera om SOF/Birdlifes fågelskyddsarbete här …