Årets gulsparv 2019 – Jonas Engzell och Hans Waern

Hans Waern och Jonas Engzell fick under torsdagskvällen ta emot årets Gulsparvpris. Foto: Marianne Johansson

Jonas Engzell och Hans Waern tog emot årets Gulsparvpris

Under torsdagskvällen fick Jonas Engzell och Hans Waern ta emot årets Gulsparvpris.
De får priset för att de bidragit till att en grop i marken blivit en av Närkes främsta fågellokaler och en plats som är ett populärt rekreationsområde för de boende i närheten. De får också priset för att ha ägnat hundratals timmar åt inventera fåglarna i Björka lertag i Kumla.
Jonas Engzell och Hans Waern får 10 000 kronor att dela på och var sin vacker akvarell av konstnären Stefan Gustafsson.
– Jag är otroligt hedrad och rörd över att få den här utmärkelsen, sa Jonas Engzell när han tog emot priset.

I slutet av 1960-talet började man ta ut lera till tegelstenar från Björka lertag i utkanten av Kumla. När verksamheten upphörde började naturvännerna att upptäcka att här fanns en del naturvärden, bland annat en hel del spännande fåglar.
Bland dessa naturvänner fanns Jonas Engzell och Hans Waern, båda från Kumla.  De och flera andra började bearbeta myndigheterna för att få till ett naturreservat, och 1997 bildades också ett skyddat område.
Sedan dessa har Hans Waern och Jonas Engzell inventerat områdets fåglar flera gånger varje år. De genomför en så kallad revirkartering vilket innebär att de noterar hur många revir alla arter har inom den 18 hektar stora området.
– Det blir en sex-åtta gånger om året, plus en del andra besök, berättar Hans Waern.
Jonas Engzell inventerar också området varje år. Dessutom har han ringmärkt fåglar och genomfört en specialstudie på gräshoppsångare. Detta gör han trots att han sedan 2002 bor i Skåne.
– Jag har familj och vänner kvar i Kumla och åker hem flera gånger om året. Då passar jag på att besöka lertaget som ligger mig varmt om hjärtat, berättar han.

1 471 besök i lertaget

Faktum är att Jonas Engzell har besökt Björka lertag hela 1 471 gånger genom åren. Han var där första gången som tioåring. Vid alla besök har han också skrivit ner alla fåglar han observerat.
Hans Waerns och Jonas Engzells insatser innebär att de förvandlat en grop i marken till en av Närkes bästa fågellokaler. Det är också en lokal som fungerar som ett rekreationsområde för de som bor i närheten.

Man kan lägga till att Hans Waern inte bara inventerar vid Björka lertag. Han inventerar också Sörön i Kvismaren, det har han gjort under tio år. Dessutom har Hans varit förtroendevald inom Närkes Ornitologiska Förening under 25 år, bland annat som kassör och ordförande.

Under årens lopp har fågelskådare noterat 194 olika fågelarter vid Björka lertag. Jonas Engzell har sett 174 av dessa, Hans Waern 165 arter.
Årets gulsparvpris delas ut under torsdagskvällen i samband med att Närkes Ornitologiska Förening genomför sitt årsmöte. År 2013 beslutade årsmötet för Närkes Ornitologiska Förening att instifta ett pris kallat Årets gulsparv. Priset ska gå till någon som gjort stora insatser för fågelskydd, fågelintresse eller fågelforskning.

Motiveringen

Så här lyder motiveringen till priset:

”Årets gulsparvpris 2019 går till två personer som jobbar i det tysta. De har båda bidragit till att en grop i marken blivit en av Närkes främsta fågellokaler och en plats som är ett populärt rekreationsområde för de boende i närheten. Årets pristagare har ägnat hundratals timmar åt att studera fåglarna i Björka lertag i Kumla och bidragit till att de är en av de fågellokaler i Närke som blivit bäst inventerade genom åren.”

 

Tidigare pristagare är:
2014 Olle Liljedahl
2015 Märkplats Venan (Leif Sandgren, Lennart Eriksson med flera)
2016 Annika Lorin, Åsa Bengtsson och Ami Sundén
2017 Åke Lorin
2018 Helny Olsson