12. Garphyttans nationalpark

av Benny Fredriksson

Beskrivning av området

Nationalparken består av rester av ålderdomligt kulturlandskap omgivet av gammal barrskog. Arealen består av 100 ha skog och 8 ha hävdad ängsmark. Ett av få områden med riktigt gammal barrskog som på de högre områdena successivt självdör och blåser omkull i kantzonerna mot de döda områdena. Detta skapar en unik biotop för insekter och hackspettar. Naturlig föryngring, främst löv, kommer upp i luckorna. Död ved (som under lång tid i stort sett saknats i produktionsskogarna) är ingen bristvara i parken. De lägre belägna delarna består av lövängen, gammal (levande) granskog och bördiga lövsnår med stor andel hassel. Bland fågelskådare är området mest känt för sina goda hackspettmarker. Tretåig hackspett kan ses hela året och fram till slutet på 80-talet även vitryggig hackspett. Gråspett ses sporadiskt. I lövängarna observeras ofta mindre flugsnappare på vårarna. Stenknäck häckar här.

Vägbeskrivning

Från Örebrohållet: Sväng av Västerleden i Örebro mot Garphyttan, passera södra Tysslingen. I Garphyttan sväng mot Lannafors-Arvaby- Lekhyttan. Från E-18: Alternativ 1. Sväng in norrut mot nationalparken vid Lekhyttan. (En vacker försommarväg längs Kilsbergens fot). Alternativ 2: Sväng in mot Garphyttan vid Lanna golfbana, sväng mot Lekhyttan vid Arvaby. (Skyltar Lekhyttan 6, Nationalpark).

Observationsplats: Skogen

Tretåig hackspett ses oftast i kantzonerna till den döda skogen vid t.ex. Tretågläntan (834). Järpar håller till i eller i närheten av snårskogsområdena på högre nivå.

Observationsplats: Lövängen (830)

Lövängen och det fuktiga lövområdet öster därom bjuder tidvis på mindre flugsnappare, stenknäck m.m.

Observationsplats: Ättestupan (832)

God utsiktspunkt för t.ex. rovfågelspaning. Ytterligare en bra utsikt med eldplats ca: 150 m norrut.

Karaktärsarter

Tretåig hackspett

Anmärkningsvärda fynd

Vitryggig hackspett, Tretåig hackspett, Gråspett och Mindre flugsnappare.

Övernattning

Camping är inte tillåten inom parken men väl utanför enl. allemansrätten. Ånnaboda 4 km norr om Garphyttan kan erbjuda stugor, campingplats, bad, restaurang m.m. Tel: 019-295500 Övernattning kan också förmedlas av Stiftelsen Tysslingen. Tel: 019-298970

Övrigt

Garphyttans Nationalpark är en av Sveriges minsta och äldsta nationalparker. Den skapades ursprungligen för att bevara ett stycke gammal kulturbygd med hävdade lövängar, hamlade träd m.m. Parken är mest känd för sin blomprakt vår och försommar. Gullvivemattan på våren och tusentals Aklejor på försommaren ger tillsammans med alla övriga ängsblommor ett mäktigt och rofyllt intryck. 

Länkar