2. Oset-Rynningeviken

av Leif Sandgren

Beskrivning av området

Efter den stora sjösänkningen på 1880-talet, då Hjälmaren sänktes med 1,8 meter, blev Oset-Rynningeviken förfallet. Området växte igen och förpassades att bli Örebros baksida. Här växte under 1900-talet i stället fram en oljehamn, ett militärt övningsområde, industriupplag och soptippar. Oset är sedan Erik Rosenbergs dagar välkänt i skådarkretsar. Läs gärna hans trevliga bok Oset och Kvismaren. Rynningeviken är en senare tillkomst, det invigdes som naturreservat 1995, bland annat sedan militären släppt ifrån sig övningsområdet. Nu är området restaurerat både omsorgsfullt och med känsla. Här finns den centrala Vattenparken, dammar med biologisk mångfald, betade kullar och strandängar. Oset-Rynningeviken ligger mitt i ett stort flyttstråk genom Mellansverige. Bästa skådartiderna är under and- och vadarflyttningen under april- maj och en bit in i juni. Även vadarsträcket under augusti-september är imponerande och kan ge många trevliga observationer.

Vägbeskrivning

År 2010 kunde en ny bro över Svartån vid Vattenparken invigas. Den binder nu ihop de båda reservatsdelarna. Bron är konstruerad som en klaffbro där mittensektionen har en höjd av 3,8 meter över vattenytan vid normalvattenstånd. Den nordliga delen, den mot Vattenparken, är öppningsbar för att  ”Räkbåten” M/S Gustaf Lagerbjelke och segelbåtar med mast ska kunna passera.

Oset når Du bäst från Skebäcks reningsverk på södra sidan av Svartån, eller från Hjälmarvägen mot St. Mellösa. Det är skyltat strax bortom industriområdet.

Rynningeviken och Vattenparken och kommer söderifrån, då åker Du över Skebäcksbron, svänger höger och följer Svartån. Kommer genom Örebros nordligare stadsdelar kör Du förbi CV- och Sjukhusområdet och följer Svartåns norra strand fram till Vattenparken. Där är en mat- eller fikapaus i Naturens Hus nästan ett måste när man befinner sig i Vattenparken. Här kan man få det mesta av det som gör dagen extra trivsam. 

Pers Hög når Du lättast från Bromsplan, kör österut längs Hjorttorpsvägen och förbi höghusen vid Majorsgatan. Följ skyltarna till Rävgången. Den glasade Venastugan på Venakullarna i norra delen når Du antingen genom att fortsätta längs Hjorttorpsvägen och svänga åt höger eller från Munkatorps trafikplats och därifrån åka tillbaka mot Grenadjärstaden cirka 1,3 km. Följ skyltarna till ”Rynningeviken Naturreservat”. Bommen över vägen upp till Venastugan är öppen vardagar 09.00-15.00 men motortrafik är inte tillåten för alla.

Observationsplater

I Oset är Tvärvägen och den gamla soptippen Högen bra observationspunkter under alla årstider. Sök av betongrännan från Skebäcks reningsverk också. Vid Erik Rosenbergs stuga och på Ormesta holme träffar Du nästan alltid på andra skådare som kan ge tips.

Ta gärna en tur runt nya området österut från Erik Rosenbergs stuga; Ormesta åkrar och strandskog. Här finns bland annat en ny grill- och rastplats.

I Rynningeviksdelen är en promenad från Vattenparken över Långa Bron och bort mot Rävgången/Strandpromenaden oftast mycket givande. Här har Du möjlighet se ett stort antal snatteränder under hösten. Från Pers Hög har Du förträfflig utsikt över de betade våtängarna på Rävgångsmaden. Kolla också av de norra delarna med betade kullar och vassbevuxna sänkor samt våtängen närmare sjön. Vid Venastugan pågår ofta ringmärkning på regnfria helger från försommaren och under under aug.-sept. Tveka inte att titta på fåglar på nära håll. Kanske får Du också tillfälle att hålla en fågel i handen.

Karaktärsarter

Vår

 
 

Under våren passerar många vadare och änder på genomsträck. Vattenivå­erna, som kan regleras, är då högre än under sommaren och många arter rastar. Riktigt bra chans har man att se till exempel skedänder och snatteränder, årtor, krickor och salskrake men också en hel del nordliga vadare.

Sommar

Antalet häckande grå- och kanadagäss är stort. Ibland också både sångsvan och trana. Bakgrundsljudet från skrattmåskolonierna, som kan uppgå till 500 par, blandas med tofsvipans, enkelbeckasinens och rödbenans spel. Gråhake- och svarthakedopping häckar liksom åtskilliga vasslevande tättingar som näktergal, gräshopp-, flod-, trast- och kärrsångare. Flera havsörnar vistas i området, ibland samtidigt, ryttlande  fiskgjusar ser man nästan dagligen.

Den nattliga konserten kan bestå av till exempel småfläckig sumphöna,  vattenrall och rördrom medan sträckläten från återflyttande vadare kompletterar helhets­intrycket av en första rangens fågellokal.

Höst

Höststräcket av arktiska vadare i augusti –september är påtagligt. Bland rastarna hittar vi till exemepl svart- och gluttsnäppa, mo-, små- och spovsnäppa, strandpipare och dvärgbeckasin. Småfågelsträcket västerut längs norra Hjälmarkanten är omfattande och vissa dagar passerar 1000-tals bo/bergfinkar, lärkor och trastar över Venastugan och Pers Hög. Många tättingar rastar också, till exempel noteras blåhake, trädlärka och rödstrupig piplärka ofta. Under hösten förekommer också ett stort rovfågelsträck över området med främst orm- och bivråk samt litet senare under hösten även blå kärrhök. Sent på hösten rastar ofta salskrake i området.

Vinter

När isarna ligger är fågelrikedomen uttunnad. Enstaka gråhägrar kan övervintra vid öppet vatten i Svartån liksom kungsfiskare och en och annan forsärla. Till matningsplatserna söker sig grå- och grönsiskor, domherrar, mesar och andra övervintrare.

Övernattning

Oset-Rynningeviken ligger på gångavstånd från Örebro centrum. Bara 1 km från Rävgången ligger STF´s vandrarhem i Grenadjärstaden  i gamla regementsområdet. Campingmöjligheter finns inom Gustavsviksområdet strax söder om centrum.

Övrigt

Den centrala Vattenparken är sevärd med tanke på att det var Örebro stads oljehamn från 1940 till slutet av 1970.  Guidade turer kan Du boka genom Örebro kommun eller genom Naturens hus. Efter restaureringen finns i Vattenparken en mycket intressant flora av torrängsväxter. Särskilt under maj-juli är området värt ett besök för den botaniskt intresserade. Den som är intresserad av trollsländor kan här få trevliga observationer och I dammarna kan man hitta grodor, större och mindre salamander och andra vattendjur.

Länkar