Redaktionen Fåglar i Närke

Föreninges tidskrift kommer ut fyra gånger per år. Du kan mejla till redaktionen med tips och synpunkter: redaktionen@nofnet.se

Redaktör:
Kent Halttunen
Nygård, N Folkavi
719 91 Vintrosa
070-2161130
kent.halttunen@tele2.se

Redaktör:
Marianne Johansson
Tallbacka Majas väg 12
702 21  Örebro
019-36 17 75, 070-656 63 69
marianne-j@telia.com