4.1 Skagershultamossen

av Rolf Hagström 

Beskrivning av området

Skagershultamossen är en av Mellansveriges största högmossar.  Här finns små gölar, fuktiga mossar, svajande gungflyn, svarta dråg och glesa kantskogar. Vegetationen består av typiska myrväxter. Skagershultamossen har naturen själv fått fram och den innehåller ett naturreservat och ett fågeltorn. Högmossen är ett Natura-2000-objekt. I området pågår torvbrytning

Vägbeskrivning 
Skagershultamossen hittar man lättas genom att åka väg 204 mellan Fjugesta och Svartå. Strax öster om Mullhyttan tar man av söderut vid skylt ”Bålby”. Efter drygt 6 km hittar man skyltning mot reservatet. Infart mot Likvägen ligger ca 2,5 km söder om denna skylt. Parkera vid slutet av vägen och gå 300 meter till tornet.

Observationsplatser
Skagershultamossen: Fågeltornet – se vägbeskrivningen, samt Likvägen, som är den väg man under medeltiden transporterade de döda till Tångeråsa kyrka i gången tid. Den går genom reservatets sydligaste del och kommer fram i närheten av Västkärr.

Karaktärsarter
Skagershultsmossen: Ljungpipare, tofsvipa, grönbena, storspov, trana, orre, gök, fiskgjuse, ormvråk, lärkfalk. Gölarna utgör häckningsplats för smålom. Sångsvan häckar också på mossen. På hösten är mossen en övernattningsplats för tranorna från Västernärke.