Svanrasten 2019

Annorlunda svanvår vid sjön Tysslingen

De första rastande svanarna kom redan den 16 februari till svansjön Tysslingen, vilket är tidigt men inte rekordtidigt. Det hade säkert sin förklaring i de vårlika dagar vi upplevde i mitten av februari. Sedan var det lite trögt med inflygande svanar.
De varma dagarna i februari satte också fart på växligheten ute i jordbrukslandskapet. Det innebar att höstvetet och rapsen började gro och det attraherade också stora svanflockar som syntes vara ute på fälten och äta.
Som mest räknades det in 3 500 svanar under en dag vid utfordringen i i norra delen av Tysslingen; det var den 18 mars. Rekordet för en dag sattes den 17 mars 2017: då räknade man in hela 5 403 sångsvanar vid matningsplatsen.
Redan i början av april hade alla svanar fortsatt sin flytt till häckningsplatserna i norra Finland och Ryssland.

Långväga sångsvan rastade vid Tysslingen

Den här sångsvanen har fått sin halsring i trakten av Arkhangelsk, Foto: Marianne Larsson

Tisdagen den 12 mats observerades en sångsvan med en blå halsring i Tysslingen.
Sångsvanen är märkt för tre år sedan i Arkhangelsk, långt upp vid Vita havet.

Den hade kombinationen 76AA. Via en rapporteringssida fick man reda på att denna sångsvan märktes som adult (vuxen) den 2 augusti 2016. Och märkplatsen var Kashin Island, Nenets State Nature Reserve i Ryssland. Närmaste större stad är Arkhangelsk som ligger vid Vita havet. Flygsträckan dit från Tysslingen torde vara närmare 2 000 kilometer.

Sångsvanen märkt 76AA observerades några gånger under våren 2017 (23 och 27 mars samt 9 april) i trakten av Vasa i Finland. Även under våren 2018 var fågeln observerad i Finland vid flera tillfällen.
Observationen i Tysslingen är den första i Sverige.

Länsstyrelsen tillät skyddsjakt på fem sångsvanar

Länsstyrelsen i Örebro beslutade att tillåta skyddsjakt på fem sångsvanar i norra delen av Tysslingen. Anledningen  var att en lantbrukare ansåg att han fått stora skördeskador av de rastande sångsvanarna.
Skyddsjakt på sångsvan är en mycket ovanlig åtgärd och har bara skett vid några få tillfällen tidigare i Sverige.

Det var en lantbrukare i norra delen av Tysslingen som ansökte hos Länsstyrelsen i Örebro om skyddsjakt på 80 sångsvanar. Skälen för ansökan var risk för skador av sångsvanar i höstkorn och höstvete om totalt cirka 130 hektar. Lantbrukaren angav att 80 procent av kornet och 50 procent av vetet redan var skadat. Vidare menade lantbrukaren att 3.500 svanar för tillfället höll till i området och det under cirka två veckors tid funnits svanarna vid några hundra tillfällen på de aktuella fälten. Flockar om upp till 200-300 sångsvanar har synts på dessa fält. Lantbrukaren menade att han dagligen har försökt förebygga skador bland annat med olika skrämselmaterial, även genom att ha lånat material från länsstyrelsen.

Några svanar sköts aldrig under skyddsjakten.

Ovanlig fjällgås besökte Tysslingen

Söndagen den 25 mars upptäckte svanräknaren Helny Olsson en fjällgås vid norra Tysslingen.
Fjällgåsen var märkt med en gul benring och vit benring.
Gåsen kommer från Projekt Fjällgås och släpptes i oktober förra året. Under vintern finns en observation av denna fjällgås i Skåne.

När Helny Olsson som vanligt stod och räknade in alla sångsvanar som flög in till matningen vid Ruinen i Rånnesta, norra Tysslingen, upptäckte hon en liten och lite udda gås. Den gick tillsammans med en flock spetsbergsgäss. Ganska snart upptäckte hon att den hade en vit bläs och en gul ring runt ögat.
Då var det inte längre tvekan; det var en fjällgås som är en ovanlig gäst vid Tysslingen. Fågeln larmades ut och många kunde få ett kryss på sin årslista och kanske även på sin Tysslingelista.
– Kul, sådant här piggar upp, sa upptäckaren Helny Olsson.
Efter en stund gick det också att se att fjällgåsen var märkt med en gul ring på vänster ben med bokstaven N. På höger ben fanns en vit ring. Med hjälp av dessa ringar gick det att få fram att just denna gås kommer från Projekt Fjällgås som Svenska Jägarförbundet bedriver. Den släpptes ut den 10 juli förra året i Västerbotten som årsunge. Den är endast observerad och avläst en gång tidigare: det var i Åhus kärr utanför Kristianstad den 4 januari i år.

Observationerna av fjällgås är inte så vanliga i Tysslingen. Den finns rapporterad 2000, 2001 och 2002. Sedan dröjde det till 2009 innan den dök upp igen. De två senaste observationerna är från 2016 och 2017. De flesta observationerna är från mars månad.

Även rödhalsad gås dök upp i Tysslingen

Strax efter klockan 10 på söndagen den 17 februari upptäckte Åke Pettersson hur en rödhalsad gås flög förbi Öby kulle i Kvismaren och landade på Hammarmaden.
Den fanns där cirka 30 minuter innan den lyfte och flög mot nordväst.
Fågeln larmades ut och flera skådare hade koll på var den skulle ta vägen.
Det tog inte lång stund innan skådare vid södra tornet i Tysslingen såg att det kom en flock med cirka 120 sädgäss som flög rakt västerut. Men avståndet var långt, och när flocken med sädgäss kom fram mot Kilsbergskanten vek den av och flög mot nordost.

Vid Rånnesta i norra delen av Tysslingen stod Roine Magnusson. Han såg på de lokala larmen att den rödhalsade gåsen hade lämnat Kvismaren. Sedan såg han en flock med sädgäss som fällde och landade vid gården Älgesta vid norra delen av Tysslingen.
–  Jag sa till några skådare att nu kommer den nog i den där flocken med sädgäss, berättar Roine.
Han såg aldrig när den rödhalsade gåsen landade men den var inte svår att upptäcka när den gick och betade på en åker med kortväxt grön gröda.
– Kul, det är ju inte varje dag man har sådan flax, säger han.
Observationen av den rödhalsade gåsen är det fjärde i Närke genom tiderna. Tre av fynden har varit fynd i Kvismaren. Det här fjärde fyndet under söndagen är både i Kvismaren och Tysslingen, och följaktligen det första fyndet någonsin i Tysslingen.
Det första fyndet i Närke var 24 mars 1998 i Kvismaren. Det andra fyndet dröjde till 13-14 oktober 2014, också det i Kvismaren. Sedan fanns en rödhalsad gås i samma område från den 13 mars till 1 maj 2015.

Under hela söndagen var den skådarvänlig när den gick omkring i norra delen av Tysslingen.

Under måndagen var det något svårare att återfinna den rara fågeln. Under förmiddagen sågs den från norra tornet i Tysslingen när den var på isen. Sedan flög den iväg men kunde återfinnas norrut på ett fält vid Hälleby gård. Där blev den en stund innan den vid lunchtid återfanns vid södra delen av Tysslingen. Där blev den inte långvarig och lite senare var den tillbaka i norra delen av Tysslingen igen där den kunde skådas bra men på långt håll.