13. Äsön

av Rolf Hagström och Ola Strand

Beskrivning av området

Äsön är en del av en nord-sydlig rullstensås, och har Hemfjärden på den västra sidan och Mellanfjärden på den östra. På andra sidan Björksundet kommer Storhjälmaren Obs! enligt kartan heter det Äsön och inte Ässön, vilket man ser ibland. (En äldre stavning anger Essön, och namnet skall egentligen betyda Åsön, enligt Wikipedia.)

Lokalen som sådan är av intresse på grund av läget mellan Hemfjärden och Mellanfjärden dels under häckningssäsongen, men också under flyttsäsongen, då den är en del av en länk som underlättar för flytten förbi Hjälmaren. En blick på kartan gör detta till en självklarhet. Naturligtvis är detta en plats för ringmärkning.

Själva ön har en natur bestående av buskridåer som bitvis avlöses eller kompletteras med skogspartier, som huvudsakligen består av lövträd. Här finns också en del åker och äng med betesdjur. På ön ligger också ett grustag och i grustaget finns en backsvalekoloni.

Vägen, som slutar i grustaget (knappt 2 km norr om brofästet) utgör en del av en cykelled som heter Hemfjärden runt. Intill grustaget ansluter en enklare körväg som så småningom mera får karaktären av stig när man väl är framme vid Norra Ässundet. Under sommarhalvåret finns här en cykelfärja (”Åbäket”) som kopplar ihop cykelleden på Äsön med en fortsättning på andra sidan sundet (eller tvärtom om man kommer från det andra hållet!). På norra sidan av sundet finns ett kafé som bedrivs i Korpens regi och det är också denna organisation som svarar för färjeförbindelsen.

Vägbeskrivning

Tämligen okomplicerat – från Örebro åker man mot Odensbacken, väg 207, förbi avtagsvägen till Hjälmarbaden, och pass upp – det går en väg ner till vänster precis där kraftledningen korsar vägen. Åk ner där! Man får klara sig utan skylt, så lite orienteringskunskaper krävs.

Kommer man österifrån tar man också sikte på Odensbacken, tar till höger in på väg 207, åker förbi avtagsvägen till Hjälmarsnäs (Obs! inte Hjälmarsberg, inte Hjälmarbaden…), och strax därefter hittar man samma kraftledning, samma väg ned mot sjön, åt höger denna gång.

Kommer man söderifrån – tja, varför inte leta reda på Odensbacken, väg 207 osv…Det finns en bom innan man kommer ut på bron som leder till Äsön. I anslutning till denna finns en varningsskylt med tämligen olycksbådande text – bommen kan stängas när som helst utan förvarning! Så om man inte vill ta den risken lämnar man lämpligen bilen här (plats finns) och låter apostlahästarna sköta transporten!

Observationsplats:

Äsöbron är uppenbarligen den plats som ger bästa överblicken över vattenytorna och flyttande andfåglar, bland annat salskrake. Här observeras också mycket av det småfågelsträck som passerar Äsön. Man ser Venan och raststugan i väster, på andra sidan Hemfjärden, och Björkön och Björksundet på andra sidan Mellanfjärden i öster.

Grustaget är kanske, tillsammans med Venan, förmodligen ett av de allra bästa ställena i Närke för att avnjuta höstens småfågelsträck. Man tappar dock brons sjökontakt i och med att man omgärdas av skog. En hel del småfågel har dock redan lämnat åsen i SV riktning innan de når brofästet, och därför är småfågelsträcket mer koncentrerat här än vid bron Att lyckas träffa en bra sträckdag här kan ge en känsla av Falsterbo, dock konverterat till Närke mått. Tyvärr förstörs upplevelsen på vardagar då man har verksamhet igång här, och då hörs absolut inget annat än maskiner.

Karaktärsarter

Förutom för Hjälmaren och närområdet typiska arter finner man under vår och höst många flyttande fåglar, exempelvis tidigare nämnda salskrakar, men naturligtvis också vadare, svalor, finkar, sångare, rovfåglar osv. Fiskgjuse kan häcka i närområdet, och naturligtvis ser man brun kärrhök emellanåt. Andfåglar och gäss finner sig väl till rätta i dessa miljöer. Havsörn, storskarv i kolonier och skäggmes häckar alla i närheten. Här finns alltså också en liten backsvalekoloni.

Anmärkningsvärda fynd

Månadsskiftet augusti-september noterades ett antal passerande bändelkorsnäbbar. År 2010 räknade man vid ett septembertillfälle in 23 000 (!) bo-/bergfink. Detta år kunde man även observera aftonfalk och skärpiplärka. År 2009 noteras 1000 ringduvor vid ett tillfälle samt taigasångare och svart rödstjärt.

Övrigt

Som sagt – det var det där med bommen … enligt uppgift öppnas bommen vardagar av grusföretaget, som jobbar vid norra änden. Cirka 06:30-16:00. Den kan dock stängas när som helst. Med andra ord bäst att ställa bilen på landfästet. 

Länkar