9. Klåvudden

av Peter Gustafson

Beskrivning av området

Är du trött på harvandet vid Närkes otaliga fågeltorn? Kanske tycker du att det får vara nog med skränande skrattmåsar, högljudda sothöns och bölande rördromar. Du längtar helt enkelt ut tillfriska vindar och blåa böljor. Då är det dags att besöka Klåvudden vid norra Vätterns strand!

Fågelskådning vid Klåvudden är speciell och kräver ofta en god portion uppmärksamhet och ibland uthållighet. Det är en utpräglad sträcklokal och fåglarna kommer inte alltid nära. Är man oerfaren kan det vara lämpligt att åka med någon som besökt lokalen tidigare. Se figur I för vägbeskrivning till Klåvudden. Bästa tiden för ett besök är 1 april t o m I juni. För de morgontrötta måste jag tyvärr berätta att man bör vara på plats senast i gryningen. Lagom när solen börjar värma brukar sträcket avta och efter kl 10.00 är det sällan lönt att stå kvar. Om man inte vill njuta av solen och den storslagna naturen Hoppas nu inte att någon skräms av dessa ord, för på plussidan finns möjligheten att få se några för Närke ovanliga fågelarter. 

Vägbeskrivning

Det är svårt att hitta dit! Allra bästa sättet är att första gången åka dit med en erfaren ’Klåvuddare’…. Kartan stämmer fortfarande, men är rätt så schematisk den sista delen när man kommer in i skogen. Det finns några fler stigar – vägar som inte är med på kartan, men håll riktningen så kommer ni rätt. Om snittslingen finns kvar är inte bekant. Så fort vi får kännedom om någon bättre karta/beskrivning så läggs den ut. (Det finns också skäl att påpeka att man åker sista biten på enskild väg som skyltats Obehörig trafik förbjuden eller något liknande. Så visa största möjliga hänsyn!

Observationsplats: Hargedammarna

Ett litet tips om ett Kvismaren i miniatyrformat. Har du lyckats hitta till Klåvudden kommer inte Hargedammarna att innebära något problem. Åk mot Bastedalen vid Hargebadskorsningen och du stöter på några gamla tegelbruksdammar nära vägen efter några kilometer. Här finns de vanligaste våtmarksfåglarna och arter som svarthakedopping, rördrom, brunand, brun kärrhök, strandskata och skäggmes. Tillfälligt har också sommargylling, ringtrast och trastsångare observerats. Erfarna ornitologer bedömmer Hargedammarna som ett riskområde för tunga Närkearter!

Karaktärsarter

Drabbas man inte av dimma så är det stor sannolikhet att stöta på arter som sjöorre och svärta. Även smålom, storskarv, ejder, bergand och alfågel ses tämligen ofta. Storlom och småskrake häckar. I början av maj berörs norra Vättern av ett stundtals häftigt sträck av arter som strandskata, små- och storspov, nu är också bästa tiden för de flesta av de tidigare uppräknade arterna.

Senare i maj kommer tärnsträcket igång, silvertärna ses vissa dagar ymnigt. Från någon vecka in i maj och ibland så sent som till i mitten av juni finns möjligheten att se något mycket spektakulärt för vårt landskap. Det är nu de högarktiska vadarna och gässen sträcker. Detta sträck är oftast mycket morgontidigt. Har man orkat ur bingen och har tur kan man belönas med stora flockar av t ex prutgås, kustpipare, kustsnäppa, olika calidrisarter och myrspov.

Anmärkningsvärda fynd

Som om inte detta vore nog följer en liten aptitretande lista över några observerade arter av rarare slag; gråhakedopping, vitkindad gås, praktejder, vitnackad svärta, glada, havsörn, pilgrimsfalk, roskarl, smalnäbbad simsnäppa, labb, dvärgmås, tretåig mås, kentsk tärna, svarttäma, berguv, nattskärra, skärpiplärka och bändelkorsnäbb.

Övrigt

Eldning är förbjuden på Klåvudden.

 

Länkar