Artracet

Vandringspriset i Artracet.

Den första lördagen efter nyår genomför Närkes Ornitologiska Förening det så kallade Artracet. Denna lättsamma kryssartävling går ut på att man ska försöka se så många arter som möjligt under en dag. Man tävlar i lag och ett fint vandringspris och den stora äran väntar för segrarna. Artracet har genomförts sedan 1990. Sedan 2015 finns också en miljöklass i Artracet. I  den klassen handlar det om att cykla, gå eller/och åka kollektivt.

Tävlingsregler

De enkla reglerna är:

  • Tävlingen går ut på att observera så många fågelarter som möjligt
  • Det är Club300:as kryssregel nr 3 (Landskapslistan) som gäller
  • Tävlingen sker lagvis och ett lag består av minst två medlemmar
  • Alla lagmedlemmar (utom ev. aspirant) måste observera arten
  • Alla i laget samt den observerade fågeln måste befinna sig innanför Närkes gränser, för att en art ska få räknas
  • Ljudupptagningar i mobiltelefoner eller annan elektrisk utrustning får ej användas(däremot går järppipor och ”manuella” visslingar bra)
  • Vid försenad ankomst till målgång dras en art av för varje påbörjad femminutersperiod

Glöm inte bort att notera hur många km ert lag kör, för vid lika antal sorteras de med minst antal km först. Tävlingen börjar alltså kl 00.00 på valfri plats och kl 16.00 är det målgång på Gröna Grodan i Örebro där vi samlas för diskussioner, erfarenhetsutbyte, artgenomgång och vinstkorning.

Bokför era observationer på denna specialframtagna krysslista, vid målgång lämnas den till tävlingsledningen för sammanställning och presentation på hemsidan.