Årets gulsparv

I samband med årsmötet i februari 2013 i Närkes Ornitologiska Förening beslutade medlemmarna att föreningen ska inrätta en fågelskyddsfond. Pengar ska tillföras fonden på flera olika sätt. I samband med alla längre resor betalar resenärerna redan i dag 50 kronor till fågelskyddet. Den nya fonden ska öppna möjligheter för medlemmar eller andra som vill skänka pengar till fågelskyddet och dessutom ska man öppna möjligheten för de som deltar på NOF:s exkursioner att ge ett frivilligt bidrag på 20 kronor. Alla exkursioner är som bekant gratis och därför kan det kännas extra bra att bidra till ett bättre skydd för fåglarna.
Av de pengar som kommer in varje år ska föreningen dela ut ett pris till någon, eller några som gjort insatser för fågelskyddet. Priset kommer att delas ut i samband med årsmötet. Priset kommer att gå till någon eller några som gjort goda insatser för att främja fågelintresset, fågelforskning eller fågelskydd.
Tanken är att det ska delas ut ett pris till Årets gulsparv (Närkes landskapsfågel) eller till Årets gulsparvinsats. Första gången priset delades ut var  i samband med årsmötet för Närkes Ornitologiska Förening i februari 2014 och gick till Olle Liljedahl.