Svanrasten 2014

Årets sångsvansäsong i Tysslingen har varit speciell på många sätt.
Den har varit utdragen över sju veckor och fortfarande är det relativt många svanar kvar.
Det har också varit många besökare som varit väldigt nöjda med den guideinsats som medlemmarna i Närkes Ornitologiska Förening genomfört under helgerna.

Redan den 14 februari kom de första sångsvanarna till Rånnestamaden i norra delen av Tysslingen. Så tidigt har svanarna bara kommit vid två tillfällen tidigare, år 2000 och 2002, sedan vi började räkna 1997.
Den 22 februari i år räknade vi i  över 100 sångsvanar, det har bara skett vid tre tillfällen tidigare: år 1998, 2000 och 2002.
Kanske är det bästa jämförelseåret 1998, då var det en liknande svansäsong som den vi haft i år. Svanarna kom redan i februari, det blev inget rekordantal under en dag och säsongen blev väldigt utdragen, nästan åtta veckor lång.
Under 1998 kom svanarna 18 februari och de sista lämnade Tysslingen den 18 april. I år kom svanarna 14 februari, och ännu idag (31 mars) finns över 1.500 sångsvanar på plats. Kanske kommer de att stanna ytterligare någon vecka.
– Vi vet av erfarenhet att om svanarna kommer tidigt så blir det en utdragen säsong, berättar Helny Olsson som ansvarar för räkningen av sångsvanarna varje morgon.
Helny Olsson har varit på plats varje morgon vid gryningen 46 dagar i rad hittills i år. Hon har haft god hjälp av Bengt Jalsborn, Karl-Ola Karlsten och Kent Halttunen.
För andra året i rad guidar medlemmar från Närkes Ornitologiska Förening varje förmiddag under helgerna vid Rånnesta. Det har varit väldigt uppskattat.
– Vi får mycket positiv respons av besökarna, de tycker de blir väldigt bra mottagna av guiderna, berättar Hans Bergenarp från Stiftelsen Tysslingen.
En del andra reflektioner från årets svansäsong:
* de har varit relativt få mindre sångsvanar vid Rånnesta och de som observerats har bara stannat kort tid
* de halsmärkta svanar som noterats har också stannat kort tid, till exempel stannade paret med de gula halsringarna bara en dag.
* andelen unga svanar har varit stor, kan det ha berott på en mild vinter i år?