Fågelakuten

Fågelakuten tar hand om skadade fåglar

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut. De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

För att ta hand om skadade fåglar eller annat vilt krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Om det är en fågel/djur som tillhör statens vilt krävs tillstånd från Naturvårdsverket. För kortare tid än 48 timmar krävs dock inget tillstånd. Fågelakuten vid NOF har erforderliga tillstånd. Vilka fåglar är då statens vilt?
Nedanstående tabell ger svaret:

 • fiskgjuse
 • bivråk
 • tornuggla
 • hökuggla
 • berguv
 • fjälluggla
 • lappuggla
 • slaguggla
 • rördrom
 • lunnefågel
 • salskrake
 • svarthalsad dopping
 • skärfläcka
 • gråspett
 • vitryggig hackspett
 • mellanspett
 • kungsfiskare
 • blåkråka
 • härfågel
 • sommargylling
 • fjällgås
 • skräntärna
 • svarttärna
 • storkar
 • örnar
 • glador
 • falkar
 • kärrhökar

Vanliga frågor och svar om skadade fåglar

Det kommer många frågor om sjuka eller skadade fåglar till Fågelakuten. Dit kan du alltid vända dig om du undrar över något. Här är några vanliga frågor:

Det flaxar en skadad fågel i min trädgård. Hur fångar jag in den?

Svar: Försök fånga in den med händerna eller med en håv. Man kan också kasta ett tygskynke eller filt över den. Fälla är inte tillåten.

Hur transporterar jag den till en rehabiliterare?

Svar: Fågeln bör förvaras i en kartong med lufthål så att den får mörkt och utan sikt. På det sättet slipper den stressas i onödan.

Hur dödar jag en svårt skadad fågel?

Svar: Avlivningen skall ske snabbt och smärtfritt. Det enda godkända sättet är med ett kraftigt slag mot huvudet så att omedelbar medvetslöshet inträffar.

Jag har tagit hand om en övergiven fågelunge. Det ser ut som en trast. Vad ska jag göra?

Svar: Det är ganska vanligt att trastungar hoppar ur boet litet för tidigt. Speciellt björktrastar har bråttom att upptäcka världen. Ungen är inte övergiven, snarare är det så att föräldrarna mycket väl vet var den finns. Det bästa är att sätta ut den där du hittade den. Gärna på en gren eller i en buske så inte en katt eller skatorna hittar den så lätt. Har du matat den länge hemma är det däremot bäst att fortsätta.

Men känner inte föräldrarna att jag har tagit i den?

Svar: Det kanske de gör men det har ingen avskräckande effekt. Föräldrainstinkten är stark så de kommer inte att överge ungen.

Vad ska jag ge den att äta?

Svar: Trastar äter mask och insekter. Frukt eller bär går också bra. Många arter kan äta havregryn, cornflakes eller mjukt, vitt bröd uppblött i vatten. Fiskmåsungar kan man ge fiskbitar också. Till rovfågelungar går katt- eller hundmat på burk bra.

Ska jag ge den vatten?

Svar: Du kan ställa in litet vatten på ett fat, inte en skål för då kan den drunkna. Som regel får den emellertid tillräckligt med vatten genom födan.

Det sitter en tam och ringmärkt duva på min balkong. Vad ska jag göra? med den?

Svar: Det är troligt att det är en brevduva som kommit på villovägar. Ta kontakt med Brevduveföreningen i Göteborg eller Svenska Brevduveförbundet.

En fågel flög in i mitt fönster. Den sitter alldeles stilla och gapar. Vad ska jag göra? med den?

Svar: Den har fått en hjärnskakning eller en blödning i hjärnan. Är det en kraftig skada kommer den inte att klara sig. Första tecknet på att den är svårt skadad är att den lägger sig på sidan eller att den viker huvudet bakåt. Då kommer den troligen att dö tyvärr. Om det är en lindrigare skada kan du sätta den på en gren eller i en buske och den kommer snart att flyga vidare. Du kan också ta in den över natten och förvara den i en kartong så att den får lugn och ro.

 

Jag har hittat en död fågel. Vad ska jag göra med den?

Om det är en rovfågel eller en ovanlig art kan den tillhöra Statens Vilt och skall lämnas till polisen. Arter som inte är fridlysta kan man begrava. Är du tveksam kan du kontakta någon inom Fågelakuten.

 

Men den här har en metallring på benet.

Svar: Intressant, den är ju ringmärkt! Ringar från döda eller avlästa data från levande fåglar sänds till:

Naturhistoriska riksmuseet
Ringmärkningscentralen
Box 50 007
104 05 Stockholm
tel. 08-5195 40 80
Fax 08-5195 42 44

Uppge plats, omständigheter som dödsorsak, tid m m för fyndet.
Rapportera via webb: https://www.nrm.se/rc/

Fågelakutens medlemmar finner du här