7. Björka lertag

av Håkan Persson och Rolf Hagström

Beskrivning av området

Lokalen är ett kommunalt naturreservat, en gammal lertäkt. Hallsbergs tegelbruk slutade att ta lera här i slutet av 1960-talet, och groparna fylldes med vatten vilket i sin tur attraherade diverse fågelarter. Sedan dess har området växt igen, och skulle nog må bra av en viss restaurering, om inte annat så för att öka fåglarnas ”synlighet”. Länsstyrelsens guide anger dessutom följande: Ett besök kan bland annat bjuda på gräsand, kricka, årta, skedand, sothöna, mindre strandpipare och brun kärrhök. I vassen kan man få se rör- och sävsångare och ibland skäggmes. Rosenfink och gräshoppssångare sjunger ofta från skogsdungarna. Även många vadarfåglar rastar i lertaget under vår och höst. Guiden informerar även om en rik växtflora, insektsfloran med många trollsländearter, bl.a. citronfläckad kärrtrollsslända, mm. 

Vägbeskrivning

Det här ligger söder om Kumla, inte långt från Byrsta där brandkår och ambulans huserar i s:a länsdelen. Enklast är det att ta sig till Byrstarondellen där väg 50/51 (52) går i öst-västlig riktning, och med Hallsberg söderut samt Kumla norrut. I rondellen tar man mot Kumla, åker 100-200 m och hittar då en skylt med Björka lertag och symbolen för biologiskt minnesmärke. Se’n är det raka spåret. Om man kommer in i Närke via E 20 är det avfart 107 (mot Norrköping, Nyköping, Hallsberg N, Kumla S) man ska ta för att komma fram till rondellen. 

Observationsplatser

Det finns numera två fågeltorn – ett i vardera änden av området. Till det södra är det skyltat från vägen som vägbeskrivningen ovan hänvisar till. Vid infarten till området finns också en liten parkering. Till det norra tornet kommer man om man parkerar vid bommen invid PK:s mekaniska och sedan traskar grusvägen västerut ett par hundra meter. 

Karaktärsarter

Änder, brun kärrhök, sävsparv, hämpling, gräshoppssångare, rörsångare och rördrom. Rapphöna finns i området. 

Anmärkningsvärda fynd

Pungmes, svarthakad buskskvätta och brednäbbad simsnäppa har observerats 

Länkar